Nye parkeringsregler gir deg 5 minutter ekstra, men hva med bobilplassene?

Er dette en parkeringsplass eller campingplass? Foto: Knut Randem

Nytt parkeringsregelverk gir uklar situasjon for bobilparkeringer/bobilplasser beregnet for overnatting. Uten oppføring i parkeringsregisteret kan ikke plassens eier benytte de sanksjonsmuligheter regelverket gir. Regelverket stiller en rekke krav til parkeringsvirksomhetene.

Det nye regelverket gjelder både private og kommunale parkeringsvirksomheter.
– Arbeidet med nytt parkeringsregelverk ble startet opp allerede i 2005, men med liten politisk fremdrift i lang tid. Jeg er glad for at denne regjeringen tatt både forbrukerne og de seriøse i parkeringsbransjen på alvor. Med det nye regelverket legger vi opp til både et enklere regelverk for bransjen og mer kundevennlighet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Fem minutters frist etter billettens utløp
Med det nye regelverket vil det ikke kunne ilegges sanksjon før det har gått fem minutter i etterkant av at billetten er utløpt. Dermed kan det for eksempel ikke lenger ilegges en sanksjon dersom den parkerende uheldigvis kommer tilbake til bilen to minutter for sent. Den som parkerer skal også få en rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene, og til å betale, før det kan ilegges sanksjon.

Enklere å klage, og ny parkeringsklagenemd
Alle parkeringskunder som har fått ilagt en kontrollsanksjon har nå rett til å klage i en mer ordnet prosess. Det må først klages til virksomheten, men dersom virksomheten vil opprettholde sanksjonen, eller ikke behandler klagen innen visse frister, kan sanksjonen klages inn til den nye Parkeringsklagenemnda.

Tidligere fantes det en frivillig og avtalebasert parkeringsklagenemnd, men den nye nemnda er obligatorisk og forskriftsbasert. Alle som driver vilkårsparkering etter parkeringsforskriften, er underlagt nemndas kompetanse, og må rette seg etter nemndas avgjørelser.

Tre faste satser: 300, 600 og 900 kroner
Det blir tre faste satser for ikke å overholde parkeringsreglene. Den laveste satsen på 300 kroner for de minst alvorlige overtredelsene, som ikke å trekke billett på gratisparkering, eller hvis den som har parkert handler i en annen butikken den som har kundeparkeringen.

Normal sats på 600 kroner ved «alminnelige» overtredelser, som hvis man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert. Høy sats på 900 kroner gjelder ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede.
Krav om p-plasser til el-biler og forflytningshemmede
Det blir krav om at en del av parkeringsplassene skal ha ladepunkter til el-biler og at en andel av plassene skal tilrettelegges og reserveres for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.

Andre viktige endringer
Andre viktige endringer i det nye parkeringsregelverket er:

  • Standardisering av hvilke skilt som skal benyttes.
  • Felles krav til opplæring av parkeringsvakter, uniformering og id-kort.
  • Opprettelse av register med informasjon tilgjengelig til publikum om parkeringsvirksomheter og parkeringsområder.

Det stilles krav om ladeplasser for elbil og plasser for forflytningshemmede, men det ser ikke ut til at det blir stilt krav om å tilby parkeringsplasser til biler med avvikende størrelse – bobiler.

I forskriftene er parkeringsreglenes virkeområde beskrevet slik:

Forskriften gjelder ikke for parkering reservert for særskilte grupper på områder som er fysisk avgrenset ved bom, kjetting eller annen måte. Forskriften gjelder heller ikke parkering reservert for særskilte grupper på områder som ikke er fysisk avstengt og det ved privat skilting i samsvar med § 26 fremgår at parkering ikke tilbys allmenheten. Dersom det ilegges sanksjoner på slike steder gjelder likevel kravene i kapittel 3 (personell), kapittel 8 (sanksjon) og kapittel 9 (klage).

Men hva er definisjonen av allmenheten? Det kan også se ut som om en plasseier som vil håndheve sine regler må følge forskriften og de kravene den medfører.

Bobilverden har rettet spørsmålet om bobilplassenes stilling i forhold til forskriften til Vegdirektoratet. I begynnelsen av desember fikk vi til svar at «Parkeres bobilen på en campingplass der man betaler for et servicetilbud i tillegg til selve biloppstillingsplassen, faller forholdet utenfor parkeringsforskriften.»
I et oppfølgingsspørsmål har Bobilverden forsøkt å få en avklaring av hva en bobilplass/bobilparkering (for overnatting) er i denne sammenheng. Regnes den som en campingplass eller skal den registreres i Parkeringsregisteret med de utgifter og forpliktelser det vil medføre?

Svaret fra Vegdirektoratet er at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.
– Sentrale vurderingstemaer vil være hva man betaler for. Kan man parkere uten å betale for noen servicetilbud, trekker det i retning av parkeringsplass. Er slike tilbud inkludert i prisen, trekker det i retning av campingplass. Også spørsmålet om hvordan parkeringen er regulert, hvordan den enkelte oppstillingsplass fremstår, hvordan betaling skjer, hvordan det reageres overfor den som ikke betaler osv. vil være elementer i vurderingen, svarer Vegdirektoratet.

Det vil være Statens Vegvesen som etter forskriften skal avgjøre tvilstilfeller.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *