Nye og strengere krav til tyngre biler på vinterføre

Nå er det vedtatt nye regler for tunge biler på vinterføre. Nye og strenger bøtesatser trer i kraft fra denne vinteren og fra neste vinter stilles også krav til at tungtransporten har dekk merket med alpesympolet – «3 peek mountain snowflake». Flere land har vedtatt denne dekkstandarden, men Norge er først ute med å gjøre den obligatorisk.

Merking med alpesymbol med snøkrystall kreves for tungbil fra neste vintersesong. Foto: Knut Randem.

Det er Vegdirektoratet som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet har gjennomført en høring om skjerpede krav til vinterdekk for tunge kjøretøy. De nye reglene er nå vedtatt.

– Vi har vi kommet frem til at det skal stilles krav om dekk av typen «3 peak mountain snowflake» på fremre styreaksler og drivaksler på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg fra og med vintersesongen 2020/2021.

Det forteller Kurt Ottesen i Statens vegvesen som har hatt ansvaret for høringa. Han legger til at det er ulike meninger rundt dekk, men at en skjerping av kravene på nevnte aksler har støtte hos sentrale aktører i dekk- og transportbransjen.
Bøtesatsene blir også vesentlig skjerpet.

Gjelder ikke bobil over 3500 kg
For bobiler inntil 7500 kg er det gjort unntak fra tungbilbestmmelsene. Bobilverden.no spør Ottesen om det er gjort noen justeringer i regelverket for tyngre bobiler.

– Nei, det gjøres ingen endringer i kravene til bobil med tillatt totalvekt ikke over 7500 kg, svarer han.
– Dette betyr – slik det har vært – at bobiler med denne totalvekten kun må bruke vinterdekk dersom det skal finne sted kjøring på et føre som tilsier bruk av vinterdekk. Dette følger av den generelle regelen om å være skodd etter forholdene, se forskrift om bruk av kjøretøy § 1-4 nr. 2 første ledd første punktum:
«Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.»

Ottesen presiserer at disse reglene ikke er endret nå. Dermed gjelder de samme aksomhetskravene for bobiler mellom 3500 og 7500 kg som for biler inntil 3500 kg.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Dekk og kjetting på bobil – nye regler

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *