Nye ferjepriser fra nyttår?

Blir det rettferdige ferjepriser fra nyttår? Foto: Knut Randem.

Blir det rettferdige ferjepriser fra nyttår? Foto: Knut Randem.

Vegdirektoratet er i gang med arbeidet med å formulere det nye regelverket for ferjetakster. Bobiler og campingvogner blir trolig likebehandlet – opp eller ned i pris.

Det har i høst blitt gjennomført en høring om ferjeregulativet og endring av bestemmelsene i det. Endringen skal harmonisere bestemmelsene i riksregulativet og AutoPass-regulativet.

Bil med campingvogn (eller annen tilhenger) følger i dag en særbestemmelse i regelverket og plasseres i tre takstgrupper; under 6 meter, 6 til 10 meter og over 10 meter med henholdsvis enkel, dobbel og tredobbel takst for de tre gruppene.

Bobil blir taksert under 6 meter og deretter med tillegg for lengde etter den generelle tariffen. Bobiler har da blitt vesentlig dyrere å frakte med ferje enn en lengre ekvipasje med bil og campingvogn.

Vegdirektoratet foreslo i høringen å fjerne denne særbestemmelsen. Det ville gjort det vesentlig dyrere for bil med campingvogn å reise med ferjer.

– Behold og utvid særbestemmelsen
Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC) var den eneste organisasjonen som ga en uttalelse i denne høringen. De har i praksis foreslått å utvide særbestemmelsen til å gjelde alle kjøretøy i kjøretøyklasse M1 – med eller uten tilhenger. Et forslag som vil gjøre det vesentlig rimeligere å ta med en bobil på ferjene.

Fagsjef Jørgen Snoen i NBCC forteller til Bobilverden at de har arbeidet med ferjespørsmålet i mange år og spesielt de to siste årene.
– Vi har lagt fram våre forslag om rettferdige takster for bobiler på ferjer både for Arbeiderpartiets fraksjon på Stortinget overfor samferdselsministeren og stortingspolitikere med interesse for saksfeltet. Henvendelsene har vært både formelle og uformelle, sier Snoen.
Dette har gitt utvikling på flere områder. Arbeiderpartiet la blant annet fram sitt eget forslag i Stortinget med flere forslag som omfatter bobiler. Samtidig har regjeringspartiene fortalt at de har jobbet med temaene siden regjeringsskiftet i 2013.

Det siste året har mange av disse forslagene blitt gjennomført. Skal 2016 avsluttes med innføring av lavere ferjetakster?

Jørgen Snoen i NBCC tror på gjennomslag for organisasjonens syn. Foto: Knut Randem.

Jørgen Snoen i NBCC tror på gjennomslag for organisasjonens syn. Her fotografert under et seminar i Stortinget. Foto: Knut Randem.

NBCCs forslag
– Vi har foreslått at bobiler blir behandlet likt med bil og campingvogn i ferjeregulativet, sier Snoen.
NBCCs forslag innebærer at det i regulativene etableres en egen takstgruppevariant for alle kjøretøy i kjøretøyteknisk klasse M1 som representerer private kjøretøy.
Prisene i lengdeintervall for kjøretøy i klasse M1 baseres på dagens prismodell for liten bil med tilhenger. Samlet lengde, inkl eventuell tilhenger og/eller utoverhengende last, bestemmer hvilket lengdeintervall prisen skal hentes fra.

Det forslås videre at bil i denne takstgruppevarianten får de samme tre taksgruppene som bil med campingvogn har i dag. Grunnpris under 6 meter, to ganger grunnpris mellom 6 og 10 meter og tre ganger grunnpris for bil over 10 meter.
Forslaget er at det skal måles samlet lengde enten bilen har tilhenger eller ikke eller annen uthengende last – for eksempel sykkelstativ.

– Vi forutsetter at det tas utgangspunkt i dagens personbiltakster.

– Bobiler har kommet i en vanskelig situasjon med det gamle regelverket. Det har vi ønsket å gjøre noe med, sier Snoen.
– NBCC kunne heller ikke se på at den gamle særbestemmelsen for bil og campingvogn ble avviklet.
Jørgen Snoen føler at NBCCs forslag i høringen er tatt godt i mot i Vegdirektoratet.
– Jeg tror det blir lite støy om vårt forslag. Dette har jeg god tro på.

Vegdirektoratet er forsiktig
Tor Myklebust i Vegdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av høringen om det nye regelverket. Han er forsiktig med å røpe noe av innholdet i deres endelige forslag.
– Arbeidet med oppsummering av høringssvar er i gang og skal når dette arbeidet er ferdig oversendes Samferdselsdepartementet som er takstmyndighet for Riksregulativ for ferjetakster og AutoPASS-regulativ for ferjetakster, svarer han i en epost til Bobilverden.

Direktoratet har i sitt høringsforslag tatt mål av seg å gjennomføre det nye regelverket fra nyttår. På spørsmål om denne framdriftsplanen vil holde, svarer Myklebust at det er vanskelig å si. Når direktoratet har sendt fra seg forslaget er det Samferdselsdepartementet som ”eier saken”.

Det legges opp til automatisk taksering på ferjene – gjerne med bruk av en kombinasjon av AutoPass og lengdemåling. Det vil derfor ikke bli betalt ekstra for passasjerer etter de nye reglene. Grunntaksten vil derfor gå noe opp for å kompensere for dette.

Det er også ventet at betaling med AutoPass vil gi 10 prosent rabatt og at eventuell forhåndsbetaling vil gi enda høyere rabatter.

Dersom Snoens magefølelse slår til vil det bli merkbart lavere pris for bobiler over 6 meter på ferjene neste år.

Les også: Bobilforeningen har også svart

Del dette med andre:

  18 comments for “Nye ferjepriser fra nyttår?

 1. Dette et bra jobba av NBCC.
  Overraskende at den andre store foreningen for bobileiere ikke har gitt høringssvar – med forbehold om at det er korrekt gjengitt i artikkelen.
  Kanskje vi får en kommentar til det her.

  • Bobilverden har gitt en korrekt framstilling, Bobilforeningen finnes ikke på Vegdirektoratets liste over høringssvarinnsendere. Dette til orientering.

 2. Det er da utrolig at Bobilforeningen ikke har gjort en dritt i denne saken, suppehuer!

  Jeg har ellers vært motstander av å røre med disse reglene, da en fort kan ende opp at det blir like dyrt med bobil og MYE dyrere med campingvogn….
  Men misunnelse er jo folkesykdom nummer en i Norge!

  • Suppehuene har også svart som det kommer frem i ettertid. Forsiktig med hva du kaller Bobilforeningens representanter

 3. Norsk Bobilforening har svart på høringen før Norsk Bobil og CaravanClub og forslaget er ganske sammenfallende.

  Nå er 2017 takstene for Moss-Horten lagt ut og de skiller seg litt fra høringsutkastet og der blir «tilhengerregelen» videreført og vil nå også gjelde campingvogner.

  Og endel andre endringer som stod i høringsforslaget er ikke forandret i 2017 takstene. Om dette er fordi Moss-Horten vil ha særregler, eller om dette er de nye «reglene», gjenstår og se?

  Selv håper jeg det blir en ny «takstgruppe for fritids kjøretøy M1» som foreslått.

  • Tor H. Det er positivt uriktig at Bobilforeningen har gitt noe høringssvar overhodet. De finnes ikke på listen Vegdirektoratet har over høringssvar, hvilket fremkommer i artikkelen ovenfor. Det er dermed også positivt uriktig at Bobilforeningen har «noe høringsforslag som er sammenfallende med NBCC». Vi vet hva Vegdirektoratets forslag går ut på, men det blir ikke offentlig før det er behandlet i Departementet. Så jeg vil nok en gang oppfordre representanter for Bobilforeningen til å opptre etterrettelig når de gang på gang havner i bakleksa for NBCCs målrettede politiske arbeid gjennom en årrekke. Et arbeid som har resultert i lavere bomavgifter for tunge bobiler, høyere hastigheter, større bredde, toårig EU-kontroll etc. etc. I noen av disse sakene kom Bobilforeningen inn helt på slutten av den politiske prosessen, vi så dem aldri i selve grunnarbeidet.

   • Etter å ha sjekket dette hos SVV finner vi at Norsk Bobilforening har sendt sine svar på høringen innen fristen som var 13/10. Nb og Tor H er registrert i høringssvarene innen fristen. NBCC har fått utvidet fristen og har sendt sitt svar 27/10.
    Vi i NB synes det er beklagelig at det opereres med uriktige opplysninger. Når en søker i offentlige dokumenter bør en jo legge søkekriterier som i det minste dekker høringsfrist. Når det settes høringsfrist prioriterer NB å besvare innen fristens utløp og ikke be om forlenget frist.

  • Redaksjonen har fått innsyn i de journalførte høringssvarene. Der finnes ikke noe svar fra Norsk Bobilforening. Foreningen undersøker nå etter det vi vet hva som har skjedd med deres svar.

 4. Jeg var selv i kontakt både med Bjørn og Kurt ang. saken, da jeg er medlem av begge foreninger.

  Vet at begge foreningene har jobbet med sakene som nevnes og fikk også forståelse at NBCC i denne saken fikk forlenget svarfristen, for å gi et tilsvar. For når jeg ringte Bjørn hadde han ikke sett høringsforslaget enda.

  Synes også det er trist at disse 2 foreningene, skal gi «et pek» /kritisere hverandre/ta æren til ting som begge foreninger har jobbet med om kanskje på litt forskjellige «arenaer»/innsats. De burde samarbeide mye mer, er min mening.

  Jeg svarte også selv på høringen og det var også rimelig sammenfallende med denne artikkelen og NB. Har også kopi av brevet som NB skulle/sendte inn. Jeg fikk ihvertfall forståelse for at det ble/var sendt.

  Så hva som er grunnen til at det ikke er dukket opp/registret, er da en gåte for meg og beklager det sterkt.

 5. Synes vel at det det må være den totale lengden som må være avgørende i en slik sak .
  Det er jo her snakk om at du må betale for den plassen du opptar på ferja . Antall kjøretøy vil jo være avgjørende på for hva ferjeselskaapet vil tjene pr. tur. Hvorfor skal vi måtte betale ekstra for passasjerer? Det vil jo bare medføre til ekstra salg i restauranten eller salg ombord !
  Da var det vel bedre at de tok betalt for El – bilene ? Den opptar en plass på lik linje som med normale biler !
  Det kan jo ikke være vanskelig , – – – eller ?

 6. Etter å ha sjekket dette hos SVV finner vi at Norsk Bobilforening har sendt sine svar på høringen innen fristen som var 13/10. Nb og Tor H er registrert i høringssvarene innen fristen. NBCC har fått utvidet fristen og har sendt sitt svar 27/10.
  Vi i NB synes det er beklagelig at det opereres med uriktige opplysninger. Når en søker i offentlige dokumenter bør en jo legge søkekriterier som i det minste dekker høringsfrist. Når det settes høringsfrist prioriterer NB å besvare innen fristens utløp og ikke be om forlenget frist.

 7. Takk Knut.

  Det er menneskelig å gjøre/ta feil, men nesten umenneskelig for enkelte å si uskyld og komme med mer utfyllende fremstilling av saken. Takk igjen.

  Håper Bjarne kan komme med en «liten» unnskyldning også, for det er positivt ikke første gang han har feil i sine uttalelser ang. NB og NB medlemmer.

  Er som sagt selv medlem av begge foreninger, sammen med flere 1000 andre og synes begge foreningene utfyller hverandre på en «grei» måte for den mest voksende turistgruppen.

  Det bør ikke være en konkurranse mellom de 2 klubbene, men et «bedre» samarbeid.

  PS Håper som sagt ikke de nye publiserte 2017 takstene for Moss-Horten er førende for de nye takstene etter dette høringsforslaget. Da er det ikke mye av høringsforslaget som gikk igjennom.

  • Jeg forholdt meg til de journalførte høringssvarene, og når ikke NBs svar var registrert der innledningsvis, oppfattet jeg det som nok et forsøk på å stå på NBCCs «skuldre» og høste der andre har sådd. Som jeg tidligere har «tatt» NB for å gjøre i helt konkrete saker. Men jeg har også registrert at dette ser ut til å ha bedret seg, og er absolutt enig i at et nærmere samarbeid burde være på sin plass.

   Utvidet svarfrist fra NBCC kom på grunn av behovet for en ytterligere gjennomgang av det opprinnelige forslaget fra SVV, som var forholdsvis «uspiselig», da det ville medført til dels betydelige økte fergetakster for både bobiler og andre. Nå er det resultatene som teller, og resultatet av den ekstra dialogtiden, er at SVVs nye forslag er tilnærmet copy paste fra NBCCs forslag, som ivaretar både bobiler og campingvogner /kjøretøy med tilhengere og vil gi lavere fergetakster for de aller fleste. Det burde alle nå glede seg over.

 8. Takk for forklaringen Bjarne, men trist du benytter sjansen enda en gang med å komme med et «pek» til NB.

  Mange av sakene som er kommet bobilistene tilgode i 2016, inkl. evt.rimeligere fergetakster, ble vel sådd allerede på den tiden Campingforum eksisterte?

  Som jeg nevnte tidligere og meg bekjent har begge foreningene jobbet med disse sakene i mange år, og også som sagt kanskje med forskjellig intensitet og arenaer. Når man så ser/høster «fruktene» har vel begge/alle ære for det?

  For det er vel ikke tvil om at her var det mange faktorer også utenom «interesseorganisasjonene som gjorde at «alt» kom på en gang og flere bør få sin del av æren for det? Tenker nå også politikere ++

  La oss nå heller se fremover og ikke minst glede oss over alt som kom bobilistene tilgode i 2016 og forhåpentligvis også i 2017 og kanskje det skjer noe med føreretten på førerkortet om ikke så alt for lenge heller.

  Og igjen et tettere samarbeid med de 2 klubbene burde skje og begge har vel det i sine vedtekter at det er naturlig?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *