Ny rabattstruktur og fergeforskudd fortsatt i det uvisse

Revidert nasjonalbudsjett blir framlagt og vi leter etter et forslag om endret rabattstruktur på ferger og opphevelse av kravet om forskuddsbetaling for å få rabatt. Og finner ingen ting.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tygger fortsatt på fergetakstene og fergeforskuddet. Foto: Henrik Jonassen/SD.

La oss gå tilbake til 2021. Da utredet Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet hvordan rabattstrukturen for fergene i Norge skal være og blant annet om det skal være nødvendig å betale inn et forskudd for å kunne få 50 prosent rabatt på fergene.

Statens vegvesen leverte sitt forslag til departementet i desember 2022. Du kan lese mer om forslaget her, men Statens vegvesen anbefalte blant annet at fergeforskuddet skulle fjernes og at trafikanter med bombrikke skulle få 20 prosent rabatt slik de får i bommene.

Fergeforskuddet tas inn gjennom systemet AutoPASS for ferje der du knytter din vanlige AutoPASS/EasyGo-brikke til avtalen og betaler inn forskuddsbeløpet. For biler inntil 8 meter er forskuddsbeløpet 3 000 kroner og for biler over 8 meter hele 14 800 kroner. Beløpet er kanskje ikke så høyt for de korteste bobilene, men det er mange penger å ha utestående for lengre bobiler. Fergeforskuddet benyttes til å betale for fergeturene. Når kontoen er tom, får du bare ordinær brikkerabatt på 10 prosent.

Ligger ikke i revidert budsjett
I februar svarte Samferdselsdepartementet på spørsmål fra Bobilverden.no at de ikke kunne svare på når saken ville komme til en konklusjon.

Det ville vært naturlig at en slik sak dukket opp i en budsjettprosess. Men vi fant intet i forslaget til revidert budsjett.

– Det er riktig at det i revidert nasjonalbudsjett ikke er omtale av Statens vegvesens forslag om å endre rabattstrukturer for ferje og fjerne kravet om innbetaling av forskudd for å oppnå rabatt på fergene, svarer seniorrådgiver Edvard Andersen i Kommunikasjonsenheten på vegne av Samferdselsdepartementet.

Men når kommer denne saken til en konklusjon?

– Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe om tidspunkt for når saken vil være klar fra departementets side, er departementets svar.

Hvorfor skal dette være så vanskelig, spør du deg sikkert om. Nærmere 70 prosent av trafikantene på fergene benytter seg av rabattordningen. Dermed er det ikke vesentlige tap av inntekter det står om. Men det er en annen side av saken. Om forskudd og rabatt erstattes med en ny rabatt på 20 prosent må takstene senkes for at ikke prisen skal gå opp for denne store gruppa.

Regjeringen har uttrykt et mål om å halvere fergetakstene. Dette arbeidet ble påbegynt under den forrige regjeringen. Men om de fleste allerede har halv pris gjennom rabattordningen, så må prisene ytterligere ned for å oppleves som en reell reduksjon. Dette kan være departementets dilemma.
Regjeringen vil også gjøre en del fergestrekninger gratis og gjennomfører dette i annet halvår 2022.

Ettersom departementet ikke kan si noe om når denne saken blir avklart, kan noe av forklaringen være at den vil gå skrittvis fram. Da er det ikke sannsynlig at det skjer noe med denne saken før i budsjettet for 2023.

Du må fortsatt ha fergekonto for å få halv pris på norske ferger. Avtalen. knyttes til brikker fra norske AutoPass-utstedere eller EasyGo/EasyGo+. Foto: Knut Randem.

Skal du på tur i Norge i sommer og vil ha halv pris på de fergene som ikke har blitt gratis må du altså fortsatt ha en fergeavtale og betale inn et forskuddsbeløp. Det gjør du på AutoPass for ferje (ekstern lenke). Du kan få tilbake ubenyttet beløp om du sier opp avtalen etter sesongen. Våre utenlandske lesere kan også benytte denne rabattordningen.

For å oppklare en misforståelse mange har; Du knytter din eksisterende brikke fra AutoPASS/EasyGo/EasyGo+ til fergeavtalen og trenger ingen ny brikke.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Departementet tygger på ferjetakstene
Les også: Revidert nasjonalbudsjett legger opp til mange gratis fergestrekninger
Les også: Prisen fortsetter ned på fergene. Flere blir gratis

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *