Ny høring: Fortsatt uavklart om sikkerhetsavstand på campingplasser

I disse dager har Kommunal- og moderniseringsdepartementet ute på høring et forslag om branngater og inndeling i parseller på campingplasser. Den kommer i tillegg til høringen om avstandskrav som gikk i fjor.

Krav om parseller og branngater kommer etter alt og dømme i en ny forskrift som tar for seg brannsikkerhet på campingplasser. Foto: Knut Randem.

Våren 2019 ble det sendt på høring et forslag som blant annet ville øke kravene til sikkerhetsavstand på campingplassene til 4 meter. Det var mye i reglene og spesielt i overgangsbestemmelsene som gjorde campingplasseierne urolige. Måtte de bygge om plassene sine?

Forslaget skulle til overmål gjennomføres 1. juli det samme året. Departementet forsikret om at de nye bestemmelsene ikke skulle få tilbakevirkende kraft.

Campingbransjen ba om utsettelse til 1. november i 2019 slik at ikke nye regler skulle komme midt i sesongen. I juni 2019 kom beskjeden om at høringssvarene skulle vurderes nøye av departementet og at innføringen av nytt regelverk skulle utsettes.

– Vi mottok en rekke innspill i forbindelse med høringen av nye sikkerhetsregler på campingplasser, som vi har behov for å gå grundig gjennom. Høringen avdekket også at det er nødvendig med en mer omfattende vurdering om de nye reglene skal ha tilbakevirkende kraft. Dette arbeidet vil ta noe tid, og vi har ikke tatt endelig stilling til når reglene skal tre i kraft, sa statssekretær Thorleif Fluer Vikre til Bobilverden.no 18. november i fjor.

Nye sikkerhetsbestemmelser for campingplasser vil komme i ny forskrift. Foto: Fagernes camping.

Vil ha parsellinndeling
I disse dager er et nytt forslag ute på høring. Det er et forslag til endring av plan- og bygningsloven som gir hjemmel til å innføre en forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater. Dette forslaget skal med andre ord gi regjeringen rett til å ta dette med i en forskrift. Høringen som pågår sier ingenting om hvordan de nye reglene blir. Det blir etter hvert fastsatt i en forskrift.

Statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer i en epost til Bobilverden.no at departementet ønsker mulighet til å fastsette forskrift om parsellinndeling og etablering av branngater på campingplasser.

Dette er en oppfølging av høringen i 2019 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser.

– Når det gjelder forslaget til nye avstandskrav, er vi i gang med å følge opp innspillene.  Det kom inn en rekke innspill , og tilbakemeldingene viser at det er flere som ønsker klare regler for hvilke avstander som kreves i ulike situasjoner.  Arbeidet tar noe tid, og det er foreløpig ikke besluttet når nye regler vil tre i kraft, sier Nakken.

– Departementet vil sørge for at en ikrafttredelse varsles i god tid – slik at næringen får nødvendig tid til å forberede seg – slik de ønsker, legger hun til.

Etter det Bobilverden.no erfarer ligger det an til at det blir 4 meter avstand mellom faste plasser og branngater med 8 meter bredde. I branngatene vil det ikke være lov å parkere da disse skal sikre framkommelighet for brannbiler. Et antall plasser vil utgjøre en parsell.

Det skal være usikkerhet om hvordan plasser for tilfeldige kunder blir utformet. Blant annet er det uklart om det blir forskjell på markiser og fortelt når avstandskravene utformes. Kilder Bobilverden.no har snakket med sår tvil om det blir krav om 4 meter avstand mellom bobiler. Svarene på disse usikkerhetene kommer trolig først i den forventede forskriften.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Regjeringen vil ha 4 meter avstand mellom campingenheter
Les også: Usikkerhet om avstandskrav på campingplasser
Les også: Departementet utsetter nye sikkerhetsregler for campingplasser

Del dette med andre:

  1 comment for “Ny høring: Fortsatt uavklart om sikkerhetsavstand på campingplasser

  1. Jeg hilser velkommen formelle krav til sikkerhetsavstand mellom bobiler og campingvogner på campingplasser.Det har i det senere forekommet branner i biler og vogner som heldigvis ikke har fått fatale følger.
    Mitt spørsmål er, hvorfor diskuteres det ikke krav om sikkerhetsavstand mellom båter i en båthavn?Ta en tur til Smøgen eller Skagen en lørdag midt i fellesferien.Du kan gå tørrskodd fra båt til båt , tvers over havnebassenget.Meg bekjent brenner det ikke sjeldnere i båter enn i bobiler, kanskje snarere tvert imot.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *