Ny bomtakst før sommeren?

Skal Samferdselsdepartementet greie å endre fire av fem punkt i løpet av året? Foto: Knut Randem.

Skal Samferdselsdepartementet greie å endre fire av fem punkt i løpet av året? Foto: Knut Randem.

De fem forslagene om endringer i regelverket for bobiler fremmet av Arbeiderpartiets representanter i Transportkomiteen har vært på høring i Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren svarer gjennomgående positivt. Særlig forlaget om endringer i bomtakstene for store bobiler skal kunne gjennomføres raskt.

Det var i slutten av mars i år at de fem representantene fra Arbeiderpartiet la fram et privat forslag i Stortinget – et såkalt dokument 8-forslag. Bakgrunnen for dette forslaget var en henvendelse fra bobilist Johnny Tollefsen til partiet gjennom tillitsvalgte i Nordland. Han kjøpte seg bobil over 3500 kg i fjor og oppdaget noen av urimelighetene i dagens regelverk.
De fem forslagsstillerne fra Arbeiderpartiet hadde møter med Norsk Bobilforening og Norsk Bobil- og Caravanforening før de formulerte sine fem forslag.

Slike forslag blir automatisk sendt på høring i departementet. I går svarte Samferdselsdepartementet, og i dag har Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget hatt møte og vedtatt framdriften i sitt arbeid.

Endret bomtakst i sommer?
Det er ingen som i dag lover at bomtakstene for bobiler mellom 3501 og 7500 kg blir endret før sommerferien, men i følge statssekretær Bård Hokksrud (Frp) er dette det forslaget det kan være lettest å gjennomføre.
I svaret fra samferdselsministeren skriver han at han er positiv til å endre bomavgiftene slik at alle bobiler under 7500 kg betaler samme takst som personbiler. I denne sammenheng vurderes også en del pickup-er og suv-er.
Statens Vegvesen har fått i oppdrag å utrede dette. Vegvesenet skal om kort tid komme med et forslag om hvordan dette kan løses og en tidsplan for når det kan være teknisk mulig å gjennomføre.

Fartsgrenser
Samferdselsministeren er også positiv til å endre fartsgrensen for bobiler med totalvekt mellom 3501 og 7500 kg til maksimalt 100 km/t. Vegdirektoratet skal gjøre et arbeid med dette og blant annet vurdere miljø- og trafikkmessige konsekvenser. Det skal også vurdere om det er nødvendig å stille særskilte krav i denne sammenheng. Dette er en endring som skal sendes ut på høring.

Periodisk kjøretøykontroll
Vegdirektoratet er allerede godt i gang med å utrede mulig endring av forskrift om periodisk kjøretøykontroll slik at bobiler over 3500 kg kan få samme kontrollintervall som personbiler. Dette vil få virkning fra årsskiftet dersom det ikke kommer fram avgjørende argumenter mot en slik endring. Et forslag vil bli sendt ut på høring til høsten.

Fergeprisene vil bli gjort rettferdige, lover samferdselsministeren.  Foto: Knut Randem.

Fergeprisene vil bli gjort rettferdige, lover samferdselsministeren. Foto: Knut Randem.

Fergetakster – forslag til høsten
Vegdirektoratet har startet et arbeid med å vurdere de økonomiske og tekniske konsekvensene ved å forenkle særbestemmelser som kan vanskeliggjøre innføring av betaling med AutoPass-brikker på fergene. Det legges til grunn at kjøretøyets samlede lengde, inkludert last, skal være grunnlaget for prisene. Arbeidet med de forenklede reglene skal i følge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen være klart til høsten.

Samferdelsminister Solvik-Olsen vil følge med i EUs eventuelle arbeid med førerkort.  Foto: Olav-Heggø/Fotovisjon

Samferdelsminister Solvik-Olsen vil følge med i EUs eventuelle arbeid med førerkort. Foto: Olav-Heggø/Fotovisjon

Førerkort forpliktet av EØS-avtalen
Forslaget om å heve førerkortgrensen for bobiler fra 3500 kg til 4500 kg kan bli en langt lenger lerret å bleke. I forslaget er det vist til et tysk initiativ om å heve denne grensen. Vegdirektoratet har kontaktet tyske myndigheter, som sier at de ikke kjenner til noe slikt initiativ fra deres side. Imidlertid har også tyske myndigheter registrert ønsket fra tyske bobilister.
Ketil Solvik-Olsen lover å holde seg orientert om eventuelle internasjonale initiativ i denne retningen.

Kjell-Idar Juvik synes samferdselsministeren er vel omstendelig. Foto: Bernt Sønvisen.

Kjell-Idar Juvik synes samferdselsministeren er vel omstendelig. Foto: Bernt Sønvisen.

Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap) er en av forslagstillerne i Stortinget. Han registrerer at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er positiv til forslagene.
– Han får nå erfare at ting tar tid, men på noen av områdene synes jeg han er overdrevent omstendelig. Både periodisk kjøretøykontroll, bomtakser, hastighet og fergetakster er politiske vedtak. Når vi er enige er det bare å gjennomføre, mener Juvik.

I Transport- og kommunikasjonskomiteen skal saksordfører Roy Steffensen (Frp) utarbeide et forslag komiteen kan samle seg om eller avgi sine særmerknader til. Komiteen skal avgi sin innstilling til Stortinget innen 26. mai og det blir stortingsbehandling 2. juni.
– Når Stortinget har gjort sitt vedtak, er det bare for departementet å gjennomføre så raskt som mulig, sier Juvik.

Les også: Regelverket for store bobiler endres
Les også: Seminar med stortingsrepresentanter

Del dette med andre:

  1 comment for “Ny bomtakst før sommeren?

  1. Hva med forslaget om mellomløsningen å endre vekt opp til 4250 kg – det sies der ingenting om denne gangen ?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *