Hvordan skal norske rasteplasser være

Denne rasteplassen åpnet for tre år siden i Stjørdal. Den ligger få meter fra E6 og utmerker seg med en tømmestasjon. Foto: Lars Erik Moe.

Framtidens rasteplasser skal nå beskrives. Bobilverden spurte i høst samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om dette temaet. Han ville da be Vegdirektoratet komme med et innspill til hvordan rasteplassene skal være i framtiden. Hensikten med Bobilverdens spørsmål var å klarlegge om tømmestasjoner kan være en del av utrustningen på rasteplasser på Europa- og riksveier.

Kravet om etablering av tømmestasjoner er slått fast i forurensningsloven som en plikt for kommunene. Er det helt utenkelig at Staten kan ta på seg dette ansvaret langs de statlige veiene?

– Jeg vil be Vegdirektoratet lage en utgreiing om innholdet på rasteplassene, svarte samferdselsministeren Bobilverden i høst. Denne uka har vi fulgt opp spørsmålet med ham.

Denne uka ble også Nasjonal Transportplan (NTP) vedtatt i Stortinget. Ministeren viser nå til denne og arbeidet med gjennomføringen av den.

– Vi har lagt inn mindre penger i NTP til tiltak på Nasjonale turistveger enn tidligere planer viste. Men vi skal bruke mer på rasteplasser i årene som kommer. Følgende er lagt inn i NTP:

Rasteplassene og døgnhvileplassene langs riksveg har varierende standard og kvalitet på drift og ved- likehold. Statens vegvesen vil foreta en gjennomgang med sikte på å oppgradere utvalgte rasteplasser og døgnhvileplasser, blant annet ved å bedre toalttforholdene. I gjennomgangen vil det vurderes om plasser som er lite trafikkert skal saneres.

– Nå skal det lages en handlingsplan. Den skal legges fram på nyåret, men allerede til høsten vil mye bli fastlagt, sier Solvik-Olsen til Bobilverden.

Han er lite villig til å ta statlig ansvar for tømmestasjoner langs statlige veier.
– Vi skal ikke overta de kommunale oppgavene, sier han, men legger til at han heller vil betale litt ekstra for at en aktør skal drive tømmestasjoner enn at Staten skal gjøre det. Dette vil bli klarlagt i arbeidet med handlingsplanen.

– Det er nå bobilistenes organisasjoner bør kjenne sin besøkelsestid og komme med innspill om hvordan de vil innrette rasteplassene, avslutter samferdselsministeren.

Del dette med andre:

  1 comment for “Hvordan skal norske rasteplasser være

  1. Er det noen som tenker over at det er mange som kjører bobil på vinteren også. Melange av rasteplassene er stengt på vinteren, hvorfor. Husk en trenger hvile på turen på vinteren også. Det er hvertfall 2 plasser som er stengt nedover. I Østerdalen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *