Norge best på trafikksikkerhet

Mens 50 mennesker dør hver dag i trafikken i EU, dør det færre enn 50 i Norge på et halvt år. Der Norge har sett en halvering av ulykkestallene, har EU-landene har hatt en nedgang på 36 prosent de siste ti årene.

Norge og Sverige ligger nederst på den europeiske statistikken for døde i trafikken. Illustrasjon: SVV.

– Dette er inspirerende resultater. Målrettet, systematisk og kunnskapsbasert arbeid fra mange aktører over lang tid har gitt resultater. Det er viktig at det gode og forpliktende samarbeidet i den store norske «trafikksikkerhetsfamilien» videreføres og utvikles. Bare på denne måten kan vi nå ambisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen (SVV) i en pressemelding.

Norge og Sverige er tryggest
EU presenterte nylig sin årlige rapport om trafikksikkerhetsutviklingen i EU og EFTA-landene Sveits, Norge og Island. Norge og Sverige har lavest antall drepte i forhold til antall innbyggere.

– Nullvisjonen – om null drepte og hardt skadde i trafikken – bidro til at vi i 2000 endret fokus i vårt arbeid med trafikksikkerhet. Oppmerksomheten ble flyttet fra alle ulykker mot de mest alvorlige ulykkene – de som ødelegger liv. Skiftet har vært avgjørende for at vi i Norge har de siste seks årene hatt den laveste dødsrisikoen i trafikken i Europa, sier Guro Ranes – som leder arbeidet med trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

EU ser til Norge og Sverige for kunnskap og læring om trafikksikkerhet. Etter fem år på topp, har både Norge og Sverige den laveste dødsrisikoen på sine veier. I begge land var det rekordlave 18 trafikkdrepte per million innbyggere.

Norge har hatt en nedgang i antall drepte de siste årene. Dødsrisikoen i 2020 er 11 prosent lavere enn i 2019, mens nedgangen de siste 10 årene er på hele 54 prosent. Med denne nedgangen oppfyller Norge det opprinnelige målet om en halvering av antallet drepte på ti år.

Oslo best i Europa
I byområder er fotgjengere, motorsyklister og syklister spesielt utsatt. 70 prosent av de som omkommer i trafikken tilhører disse trafikantgruppene. Trafikksikkerhet er blitt et nøkkelområde i all urban vegplanlegging.

I europeisk sammenheng er det to hovedsteder som utpeker seg positivt i denne sammenhengen: Helsingfors og Oslo. Oslo hadde ingen drepte fotgjengere eller syklister i 2019, men to i 2020.

– Økt innsats mot de myke trafikantene er viktigste årsaken til fremgangen. I fjor var det to trafikkdrepte i Oslo. Det viser hvorfor vi hele tiden må holde trykket oppe på arbeidet med trafikksikkerhet, avslutter Guro Ranes.

Statens vegvesen har sektoransvaret for trafikksikkerhet i Norge, og favner både veg, kjøretøy og trafikanter. Det gir et bredt spekter av virkemidler og en gunstig posisjon for et godt, videre samarbeid med trafikksikkerhet, SVV i pressemeldingen.

Store forskjeller i Europa
Landene i EU har de siste årene slitt med trafikksikkerheten, men fjorårets tall viser en mer positiv utvikling. 18 land i EU opplevde det laveste antall dødsulykker i trafikken noensinne.

Den største nedgangen (mer enn 40 prosent) hadde Belgia, Bulgaria, Hellas, Spania, Italia, Litauen, Portugal og Slovenia. I Finland, Estland, Irland, Latvia og Luxembourg så man derimot en økning fra året før.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *