Nordmenn reiste mot strømmen

Fritidstrafikken fra de skandinaviske landene går i ulike retninger. Øresundsbroens trafikkmåling gir en indikasjon på hvordan vi har reist i år.

Antall fritidsreiser over Øresundsbroens bomstasjon gir et inntrykk av hvordan det nordiske reisemønsteret har utviklet seg siden pandemien. Illustrasjonsfoto: Stig Åke Jönsson, MalmöBild/Sund&Bælt.

ØresundGo er en rabattavtale som gir om lag halv pris på broen. Broselskapet regner derfor denne avtalen som en målestokk for fritidstrafikken. Pendlere har andre avtaler.

At danskene i stor grad har reist mot Sverige og Norge vises i tallene. Den danske fritidstrafikken over Øresundsbroen har økt med hele 22 prosent i perioden januar – september 2023 sammenlignet 2019, som var siste normalår før pandemien.

Svenskene reduserte fritidstrafikken over Øresundsbroen i den samme perioden med 18 prosent. Dermed holdt de seg i større grad på «sin» side av broen enn før pandemien.

Nordmenn har reist den motsatte veien. Øresundsbroen opplyser at fritidstrafikken med ØresundGo blant norske kunder har økt med ca 4 prosent i den samme perioden sammenlignet med 2019. Sammenlignet med 2022 var økningen blant norske reisende 7 prosent. Nordmenns reisetrang har dermed tatt seg opp og økt etter pandemien.

Det finnes ikke tall som viser hvordan kun bobiler har reist i denne perioden.

Overnattingsstatistikken for campingplassene i Norge indikerer også et lignende reisemønster selv om fler land der regnes med. Der har norske besøk gått ned og utenlandske betydelig opp.

– I år kjører våre danske fritidskunder over Øresundsbroeen som aldri før. Stigningen begynte allerede i våres med flere rekorder og tendensen fortsatt etter sommeren. En sterk dansk kronekurs og interesse for ferie i nærområdet ligger antakelig bak denne utviklingen, sier Linus Eriksson, administrerende direktør i Øresundsbroen.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Les mer her: Dette bør du vite om bombrikker og avtaler

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *