Nordmenn frykter dårlige veier mer enn fyllekjørere

Dårlig vedlikeholdte veier topper listen over våre bekymringer på hverdagsreisen. En advarsel til fylkespolitikerne, mener NAF.

68 prosent frykte veien mer enn andre bilister på hverdagsreisen. Foto: NAF.

– Frykten for at veien i seg selv er farlig, er mer utbredt enn frykten for ruskjørere eller møteulykker, sier Ingunn Handagard i NAF i en pressemelding.

Hele 68 prosent svarer «dårlig vedlikeholdte veier» på spørsmål om hva som bekymrer dem på hverdagsreisen, viser nye tall fra NAFs Trafikantbarometer 2023. Og jo mer spredtbygd folk bor, jo flere deler bekymringen. I Distrikts-Norge svarer hele 79 prosent at de er bekymret på grunn av de dårlige veiene.

– Folk opplever at veiene de kjører på hver dag er utrygge. Ikke på grunn av de som kjører på dem, men på grunn av forfallet. Det er en alvorlig advarsel til alle fylkespolitikere som nå skal gjøre sine prioriteringer, sier Handagard.
– Vedlikeholdet av veiene må tas på alvor, det er et soleklart krav viser disse tallene, sier hun.

Klare skiller mellom by og bygd
Etter dårlig veivedlikehold kommer frykt for viltpåkjørsler, dårlig vintervedlikehold og manglende sykkelvei og fortau på topp over bekymringer blant folk i distriktene.

I byene er bildet annerledes. Her svarer flere at de er bekymret for møter mellom bilister og syklister, hele 69 prosent er redd for dette. Men også i sentrale strøk merker folk forfallet på veiene. 64 prosent av folk bosatt i byene er bekymret for dårlige veier på hverdagsreisene.

– I byene handler det om tilrettelegging for både bilister og syklister, mens i distriktene er det andre forhold ved veien som skaper mest bekymring, sier Handagard.

Folks bekymringer på hverdagsreisen. Andel som svarer «ja» på spørsmål om de er bekymret for:

Norge
Dårlig vedlikehold (hull i veien, manglende siderekkverk o.l. 68%
Farlige situasjoner mellom bilister og syklister 62%
Dårlig vintervedlikehold 60%
Manglende gang-/ sykkelvei eller fortau 50%
Berusede/ rusede sjåfører 47%
Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister 47%
Påkjørsler 44%
Manglende lys/mørke veier 43%
Møteulykker/frontkollisjoner 40%
Viltpåkjørsler 39%
Farlige situasjoner knyttet til skoler/barnehager 35%
Farlige situasjoner ved av/påstiging til kollektiv 26%
Skred og ras 14%

NAF Trafikantbarometer 2023, utført av Norstat for NAF, er vektet på kjønn, alder og landsdel.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *