Nedlegging av stellplasser i Tyskland?

Denne bobilplassen i Potsdam og andre ubetjente stellplasser i Tyskland vil ikke få meldeplikt ved overnatting, sier ambassaden. Foto: Knut Randem.

Denne bobilplassen i Potsdam og andre ubetjente stellplasser i Tyskland vil ikke få meldeplikt ved overnatting, sier ambassaden. Foto: Knut Randem.

Skal Tyskland innføre meldeplikt for alle typer overnatting fra 1. november 2015? Dersom passet skal vises ved innsjekking på de tusenvis av ubetjente stellplasser vil det føre til bemanning og høyere pris eller nedlegging av plasser. Men vil det skje?

Bobilmiljøet i Norge har delt informasjon om en angivelig meldeplikt ved alle typer overnatting i Tyskland. Dette har ført til bekymring da de små billige eller gratis stellplassene da ikke vil kunne drive videre som før. En dansk nettside varslet massiv nedlegging av slike stellplasser. Tiltaket skulle være begrunnet med flyktningstrømmene til Europa.

Men vil det skje? Bobilverden har spurt den tyske ambassaden i Oslo. Svaret fra kultur- og presseattaché Frauke Silberberg er beroligende.
– Så vidt vi vet, planlegges det ikke å innføre meldeplikt for overnatting i bobiler i Tyskland, skriver hun i et svar til Bobilverden.

Loven som omhandler dette temaet heter «Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens» (MeldFortG) og er fra 3. mai 2013.
Silberberg forklarer at det i lovens paragraf 20 står beskrevet hvilke typer boliger som omfattes av loven, og det fremgår der at «Bobiler og husbåter bare betraktes som boliger når de ikke, eller bare en sjelden gang, er i bevegelse».

Bobiler står nok mye stille, men neppe når de er på tur.

– Dermed skulle normal bruk av bobiler ikke falle inn under meldepliktloven, konkluderer Silberberg. Dermed kan det se ut som om det hele var falsk alarm, men vær oppmerksom på at du alltid skal kunne legitimere deg når du ferdes i landet.

Del dette med andre:

  1 comment for “Nedlegging av stellplasser i Tyskland?

  1. Dette beror nok på en oversettelses «feil» som så mange ganger før. Saken ble først hyperaktuell p.g.a. den store flyktningestrømmen fra Syria og kan vel sees på som en parallell til overnattings forbudet i bobil i Oslo?

    Så jeg tror vi kan ta det helt med ro med tanke på det, men har selv en følelse av at Kurtakst, eller andre påslag på bobilparkeringer/campinger blir mer vanlig i Tyskland. Et påslag på ca. 5% av overnattings prisen.

    Nesten 400 bobilparkeringer har den ekstrataksten nå og det vil nok øke i tiden fremover

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *