Nasjonal turistvei Jæren forlenges til Flekkefjord

Samferdselsdepartementet har besluttet at nasjonal turistvei Jæren skal forlenges til Flekkefjord, gjennom Eigersund og Sokndal kommuner.

Statens vegvesen skal foreslå framtidige tiltak på den utvidede strekningen med Nasjonal turistveg. Foto: Roger Ellingsen/Statens vegvesen.

– Det har vært arbeidet lenge i denne regionen med å få til en slik forlengelse av turistveistrekningen. De spilte inn et veldig spennende forslag til forlengelse som vi var enig i. Dette vil være et solid samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale aktører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Dagens nasjonale turistvei Jæren er 41 km og går mellom Bore og Ogna. For vel ett år siden tok ordførere og fylkesordførere i regionen kontakt med Samferdselsdepartementet og presenterte et forslag om å forlenge turistveistrekningen til Flekkefjord.

Det er ikke vanlig at Samferdselsdepartementet går inn og justerer strekningene som inngår i Nasjonale turistveier. De 18 strekningene har i all hovedsak vært uendret siden 2005, med unntak av noen mindre justeringer på noen få strekninger.

– I denne saken fikk vi riktignok et svært spennende og godt begrunnet forslag fra lokale og regionale aktører. Etter en konkret helhetsvurdering har vi derfor besluttet å gi tilslutning til forslaget. Den utvidede strekningen mellom Ogna og Flekkefjord vil være et flott supplement til det unike landskapet på Jæren, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

Ingen nye tiltak i første omgang
Det at turistveistrekningen forlenges innebærer ikke at det vil bli gjennomført noen konkrete tiltak på den utvidede strekningen, i hvert fall ikke med det aller første. Utvidelsen vil heller ikke få noen konsekvenser for tiltak som i dag er planlagt og prioritert på den opprinnelige turistveistrekningen Jæren.

Statens vegvesen vil nå få et oppdrag med å vurdere mulige mindre tiltak som på sikt kan være aktuelle for at strekningen får det særpreget som i dag kjennetegner turistveistrekningene.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *