Nå kan tollerne ta alkotest på grensa

– Det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og for sine medtrafikanter.

Tollerne kan ta alkokontroll og får rett til å bruke makt. Bilde fra TV2-serien «Toll». Foto: Hannah Oseid.

– Vi ønsker å styrke kontrollen med ruskjøring, og vil nå gi også Tolletaten mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I dag ble endringer i vegtrafikkloven om Tolletatens testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket fremmet i statsråd. Endringen gjør at tollere kan teste og holde ruspåvirkede bilister tilbake med makt.

Tolletaten vil nå få muligheten til å utføre foreløpig testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket. Testen kan tas når motorvognen er stanset i forbindelse med en ordinær tollkontroll. Tolletaten vil også ha mulighet til å holde føreren tilbake med makt dersom vedkommende forsøker å unndra seg kontroll, eller inntil føreren er overlevert politiet.

Det har til nå kun vært politiet som har hatt myndighet til å gjennomføre kontroll av ruspåvirket kjøring. Tolletaten stanser allerede i dag førere som er åpenbart ruspåvirket, men så lenge Tolletaten ikke har hatt mulighet til selv å foreta foreløpig test, har enkelte unnsluppet kontroll og fortsatt å utgjøre en fare for seg selv og andre trafikanter.

– Tolletaten har allerede en betydelig tilstedeværelse ved grensen og kompetanse til å kontrollere. Alt tilsier at det derfor er lurt at de også kan kontrollere ruskjøring. Dette vil styrke og effektivisere samfunnets innsats mot kjøring i ruspåvirket tilstand og ha en forebyggende effekt. Vi vet at kjøring i rus er en betydelig faktor i alvorlige trafikkulykker, en økt kontrollvirksomhet mener vi vil gi økt trafikksikkerhet og færre ulykker forårsaket av ruspåvirket kjøring, sier Nygård i en pressemelding.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

  2 comments for “Nå kan tollerne ta alkotest på grensa

  1. Skal det nå, bygges arrestforvaring plasser på tollstasjonen, og la tollere ta over politi ansvaret.
    Er det derfor politi etaten nedbemannes.
    Politi må også være tilstede, så kan dem ta jobben, etter at tolleren har meldt ifra.

  2. Sygt at politiet ikke anvendes.
    Tiden tages fra toldarbejde og der med slappere kontrol, så sig velkommen til mere Narkotika i Norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *