Motorveier kan få varierende bredde

– Samferdselsdepartementet har godkjent Statens vegvesens forslag til endringer i veinormalene for vei- og gateutforming. De nye endringene kan føre til reduserte kostnader, samt mindre utslipp av klimagasser og arealbruk.

Motorveier med mindre trafikk kan bygges ut med mindre bredde eller som to-felts vei med regelmessige forbikjøringsfelt. Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Prosessen startet i 2018 da Vegdirektoratet foreslo å utrede smale firefelts motorveier. Dette skulle gjelde for nye utbygginger på strekninger der det daglig vil gå mellom 6 000 og 12 000 kjøretøy.

Vegdirektoratet fikk i oppdrag å utrede dette, og i 2020 godkjente daværende samferdselsminister Knut Arild Haraiede bruken av smalere firefelts vei der trafikken er mindre. Han overlot til Statens vegvesen og Nye veier å foreslå hvordan dette skulle gjennomføres i praksis.

I 2022 foreslo Statens vegvesen det som nå formelt er vedtatt i veinormalene for vei- og gateutforming. Det avviker noe fra forslaget fra 2018.

I dag skal veier med forventet framtidig årsdøgntrafikk (ÅDT) over 12 000, bygges som firefeltsvei, men endringene vi gjør i veinormalen åpner nå for å bygge to-/trefeltsvei opp til ÅDT 15 000. Det skal likevel være mulig å bygge firefeltsvei på veier med ÅDT 12 000 til 15 000, der det for eksempel er mye utfartstrafikk og en høy andel tungbiler. Det betyr at hensynet til effektiv trafikkavvikling fortsatt blir ivaretatt, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Skal se 20 år framover
– Endringen vil altså innebære at det kan bygges to-/trefeltsveier flere steder der det i dag er krav til firefeltsvei. Vi ser på dette som et riktig grep, blant annet fordi vi kan ta bedre vare på naturen vår og at det gir utbyggere mulighet til å bygge billigere. Endringene er basert på faglig begrunnede forslag fra Statens vegvesen, og vil ikke bidra til å redusere trafikksikkerheten. Trafikktallene vi legger til grunn for nye veiprosjekter er fortsatt den forventede trafikkmengde 20 år etter at veien åpnes, sier Nygård.

Dette innebærer at motorveier i framtiden får fartsgrenser både på 90, 100 og 110 km/t.

– Nedbygging og endringer i arealbruk er den viktigste årsaken til tap av natur. Endringen i vegnormalene bidrar til at vi i større grad enn tidligere tar hensyn til klima og natur når vi skal bygge vei, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Utvidelser av eksisterende veier eller veier lagt i terrenget vil bli mer normalt.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  1 comment for “Motorveier kan få varierende bredde

  1. Det gjenspeiler seg gang på gang. Når er de ferdig med motorveier ut fra Oslo. Sist er firefelts motorvei fra Oslo til Hønefoss. Ferdig er undersjøisk tunnel fra Stavanger til Tau(Magnhild Kleppa SP) Nå bygges motorvei fra Kristiansand til Bryne (Kjetil Solvik-Olsen FRP). Så da gjenstår det mot Bergen og nordover, da er vi godt kjent med at det skal spares mest mulig, som ikke dekker dagens trafikk bilde. I Oslo ruller det ene prosjektet etter det andre med milliard overskridelser, noen er fullført. Resepten er enkel, bruk lave kalkyler, de kan ikke stoppe prosjekter som er påbegynt. Det må bli slutt på at politikere skal bestemme. Få på plass en tilsvarende ordning som i Sverige, da bestemmer politikerne kun en årlig sum og fagfolk prioriterer der behovet er størst. Da hadde K-5 vært bygget ferdig for 10 år siden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *