Mobilbøtene økes mest i forslag til endring av forenklede forelegg

Regjeringen har innledet oktober med å sende på høring et forslag om økte bøter for en rekke veitrafikksaker og økt prikkbelastning for bruk av håndholdt mobiltelefon.

Regjeringen vil gi forelegg på 5000 kroner og tre prikker i førerkortet for å bruke håndholdt mobiltelefon. Foto: Knut Randem

Hvert år blir det i snitt skrevet ut 16 400 forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. De får nå et forenklet forelegg på 1700 kroner. Det synes regjeringen er alt for lite. Den liker heller ikke at forseelsen bare gir to prikker i førerkortet. Det er for lite i forhold til alvorlighetsgraden, skriver regjeringene i sitt høringsdokument.

Regjeringen vil øke forelegget til 5000 kroner og gi tre prikker i førerkortet for å likestille denne forseelsen med andre tilsvarende alvorlige forseelser. Trygg Trafikk har tidligere i år gått ut og krevd at forelegget settes til 6800 kroner. Så langt gikk ikke regjeringen.
Åtte prikker i førerkortet i løpet av tre år fører til inndragning av førerkortet i seks måneder.

Med unntak av mindre fartsoverskridelser og manglende sikring av barn i bil, som gir to prikker, er reaksjonen ved overtredelser som omfattes av ordningen tre prikker.

Prisjusterer alle forelegg
Regjeringen vil samtidig gjennomføre en prisøkning for alle forenklede forelegg i veitrafikksaker. Disse skal oppjusteres i forhold til konsumprisindeksen og vil øke med fra 50 kroner til 650 kroner avhengig av størrelsen på forelegget.

Den minste økningen kommer for kjøring inntil 5 km/t over fartsgrensen. Den øker fra 800 til 850 kroner. Det er også ved fartsoverskridelser den største økningen kommer. Å kjøre i 36 til 40 km/t over fartsgrensen i en 90 km/t-sone eller høyere vil øke fra 10 650 kroner til 11 300 kroner.

Lovdata har den gjeldende «prislista» for forenklede forelegg, og du kan se den her. Høringsnotatet som inneholder forslaget til ny prisliste finner du her (eksterne lenker).

Høringsfristen er satt til 16. november og forskriften vil trolig tre i kraft fra nyttår.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *