Mistenker juks med EU-kontrollene på 80 kjøretøy

Alle de 80 kjøretøyene kan spores tilbake til en tidligere ansatt ved et bilverksted i Innlandet.

– Det er meldt inn godkjent EU-kontroll for de aktuelle kjøretøyene i våre systemer. En nærmere sjekk hos bilverkstedet viser ingen spor av at de aktuelle kjøretøyene faktisk har blitt kontrollert. Derfor har vi nå sendt ut brev til bileierne om at bilene snarest må inn til EU-kontroll. Hvis EU-kontrollen ikke blir gjennomført, vil kjøretøyet få avskiltingsbegjæring og vil være ulovlig å bruke, sier Gro Bakkerud i Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen fører tilsyn med bilverkstedene
Bilverksteder som utfører EU-kontroll har en egen godkjenning fra Statens vegvesen for å utføre denne oppgaven for myndighetene. Bilverkstedene skal ha rutiner for å unngå at uriktige kontroller blir meldt inn i Statens vegvesens systemer.

– Vi vet ikke konkret hva som har skjedd i denne saken, og det er derfor ikke avklart hvilke konsekvenser dette vil få. I første omgang er det viktigste å få de aktuelle kjøretøyene inn til EU-kontroll for å unngå trafikkfarlige biler på veien, sier Bakkerud. Statens vegvesens tilsyn med verkstedene skal også bidra til økt konkurranseevne og like vilkår i verkstedbransjen.

Noen av kjøretøyene har fått ny eier
22 av kjøretøyene har fått ny eier etter den uriktige EU-kontrollen.
– Hvis kjøper ønsker å stille selger til ansvar for manglende EU-kontroll, så er dette et privatrettslig forhold mellom dem, sier Bakkerud.

Alle biler eldre enn 4 år må inn til EU-kontroll annethvert år. EU-kontrollen består av en trafikksikkerhetsdel der blant annet bilens lys, bremser og sikkerhetsbelter kontrolleres, og en miljødel der bilens støy, avgasser og eventuelle oljelekkasjer kontrolleres.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *