Mer til veivedlikehold: – Regjeringen har forstått alvoret

Regjeringen vil bruke 1,2 milliarder mer på vedlikehold av riksveiene. Samtidig endrer de finansieringen til fylkene slik at vedlikeholdsbehovet på vei får større vekt i framtiden. Det kan bety en milliard mer i året.

NAF har tatt til orde for mer penger til veivedlikehold. Nå kan fylkene få økte midler, om de prioriterer riktig. Foto: NAF.

– Begge deler er viktige skritt i riktig retning. Dette viser at regjeringen nå forstår behovet for økt veivedlikehold. Det er en prioritering NAF har tatt til orde for lenge, og stiller seg bak, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

– Om den nye modellen blir vedtatt av Stortinget betyr det at behovet for veivedlikehold i det enkelte fylket kommer til å få en større vekt enn før når fylkene får midler av Staten. I rene penger snakker vi om drøyt 1 mrd. kroner i året, sier Handagard.

– Forfallet på fylkesveiene er enormt, og begge regjeringspartiene har lovet å gjøre noe med fylkesveiene. Disse endringene er alene ikke tilstrekkelige til å dekke det enorme behovet for vedlikehold, som er på over 100 milliarder kroner. I tillegg må fylkene fortsatt vedta hvor pengene skal gå, fordi det er ingen automatikk i at pengene går til vei. Likevel er vi optimistiske, blant annet fordi Regjeringen har sagt at de kommer tilbake til vedlikeholdsbehovet i fylkene i Nasjonal Transportplan, som legges fram våren 2024, sier Handagard.

Bakgrunn
Arbeiderpartiet mener i sitt arbeidsprogram at «det er behov for et kraftig vedlikeholdsløft på fylkesveiene». Regjeringskollega Senterpartiet vil «…satse kraftig på å redusere vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveier».

I Hurdalsplattformen er det lovet en forpliktende plan for å få ned vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, og ta igjen etterslepet på rassikring.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *