– Mer til vedlikehold – men ingen løsning for fylkesveiene

Statens Vegvesens innspill til ny Nasjonal Transportplan er at en større andel av veimidlene skal gå til vedlikehold. Men hva med fylkesveiene? spør NAF.

Statens Vegvesen vil bruke mer av vegmidlene til vedlikehold. Det er NAF positiv til. Foto: Bård Asle Nordbø/Statens vegvesen.

Tidligere har kun hver femte krone gått til vedlikehold. Nå foreslår Statens Vegvesen å bruke hver tredje krone på vedlikehold.

– I praksis dreier det seg nærmest om en dobling, fra om lag fem milliarder kroner i året til mer enn 11 milliarder kroner i året på drift og vedlikehold, sier Ingunn Handagard i NAF i en pressemelding.

Handagard er imidlertid overrasket over de manglende signalene om hva som skal skje med vedlikehold på fylkesveiene.

– Fylkesveiene er den store nøtta som må knekkes. Det er her vedlikeholdsetterslepet på vei er størst, og det er her ulykkesrisikoen er størst. Utfordringen er at staten har pengene, mens fylkene har veiene, sier hun.

Statens Vegvesen foreslår i sitt innspill å avvikle den statlige vedlikeholdspotten til fylkesveiene, og legge pengene inn i de generelle rammene til fylkene.

– Det er motsatt vei av det vi bør gå. Svært mange av de 44 000 kilometerne med fylkesvei i Norge er hverdagsveier for folk over hele landet. NAF utfordrer derfor regjeringen til å sørge for at bedre vedlikehold av fylkesveiene blir en del av Nasjonal Transportplan, sier hun.

I et samlet innspill fra alle fagetatene innen transport varsles det også en rekke innstramminger på biltrafikk i by.

– Den store kampen om bilen kommer til å stå i byene framover. For å holde biltrafikken i sjakk trues det med økte bompenger, fjerning av elbilfordeler, færre parkeringsplasser og omgjøring av bilveier til kollektiv, sykkel og gange. I tillegg ønsker fagetatene å fjerne bompengetilskuddet, og heller bruke pengene på kollektiv, sykkel og gange, sier hun.

– Vi mener dette blir alt for mye pisk. Her må myndighetene bruke erfaringen fra overgangen til elbil, hvor bruken av gulrot gjorde at man faktisk fikk folk med seg, sier hun.

Fagetatenes forslag til Nasjonal Transportplan er ikke den endelige fasiten for bruken av vegmidlene. Innspillene skal nå til politisk behandling. Regjeringen skal etter planen legge fram ny Nasjonal Transportplan (2025-2036) våren 2024.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *