Mer penger til drift og vedlikehold av riksveiene

Regjeringen foreslår å øke drift og vedlikehold på riksveier med 640 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Riksrevisjonen har rettet sterk kritikk mot manglende vedlikehold av norske riksveier. Nå økes bevilgningene. Foto: Nicki Eliza Schinow /Unsplash.

– Riksveinettet er viktig for bosetting og næringsliv i hele landet. Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til drift og vedlikehold med over 640 millioner kroner. Totalt vil vi bruke over 10 milliarder kroner til dette i år, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Forslaget vil bidra til å bedre tilstanden og redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveiene. Aktuelle tiltak er blant annet ny asfalt, drenering, tiltak på broer og belysning. Drift og vedlikehold er nødvendig for trafikksikkerhet, fremkommelighet, oppetid og for å ivareta verdiene som er investert i veinettet. Godt veivedlikehold bidrar også til å styrke samfunnssikkerheten, skriver departementet i en pressemelding.

Deler av pengene vil gå til arbeid etter ekstremværet «Hans» som herjet i Norge i august 2023, og til å utbedre veiskadene etter ekstremværet i Nord-Norge i 2024.

– Regjeringen har vilje til å velge det som er viktig. Vi må få mer for pengene. Vi må ta vare på veiene våre, og vi må prioritere trygt og ansvarlig gjennom en krevende tid, sier Nygård.

Følger langtidsplanen
– Vi har lagt frem en svært ambisiøs langtidsplan for transport i hele landet. Vi må sørge for at veiene våre tåler et ekstremvær som kommer stadig oftere. Dette påvirker måten vi planlegger transport på. Vi skal bygge nytt der det er nødvendig, og ta bedre vare på det vi allerede har. Dette viser vi nå med å prioritere mer penger til drift og vedlikehold i vårt forslag til revidert nasjonalbudsjett, sier samferdselsministeren.

Prioriteringene i Nasjonal transportplan for veinettet innebærer å fjerne flaskehalser, sikre mot skred både på riks- og fylkesvei og øke sikkerheten i tunneler og på broer.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *