Med bobil i den arktiske klimasonen

Rasteplassen Gornitak på Nasjonal turistveg Varanger, Europaveg 75 ved Varangerfjorden. Arkitekt: Margrete Friis Landskapsarkitekt: Berg & Dyring Foto: Ole Flatmark/Statens vegvesen.

Rasteplassen Gornitak på Nasjonal turistveg Varanger, Europaveg 75 ved Varangerfjorden. Arkitekt: Margrete Friis Landskapsarkitekt: Berg & Dyring Foto: Ole Flatmark/Statens vegvesen.

Langs Varangerfjorden og kysten av Barentshavet bukter Nasjonal turistveg Varanger seg den 160 kilometer lange strekningen fra Varangerbotn til Hamningsberg på E75. Du er her i den arktiske klimasonen og kan i løpet av en dag oppleve alle de fire årstidene. Langs veien ligger Vadsø, Vardø og flere tettsteder og fiskevær av beskjeden størrelse.

Like øst for Varangerbotn kommer du til Gornitak, som er en stor rasteplass. Navnet Gornitak (samisk Gorgnetak) betyr oppstigning, stedet der man kommer på land og starter oppstigningen til fjellet. Steinhuset på rasteplassen ble under andre verdenskrig brukt som ammunisjonslager. Det er nå restaurert og inneholder toalett for rasteplassen.

Fuglefjellet på Ekkerøya er meget lett tilgjengelig, kun få minutter fra Nasjonal turistveg Varanger. I hekkesesongen på forsommeren er det 20.000 par krykkjer som har tilhold i fuglefjellet. På strendene rundt øya er det mange ande- og vadefugler hvorav flere av artene regnes som sjeldne. Foto: Jarle Wæhler/Statens vegvesen.

Fuglefjellet på Ekkerøya er meget lett tilgjengelig, kun få minutter fra Nasjonal turistveg Varanger. I hekkesesongen på forsommeren er det 20.000 par krykkjer som har tilhold i fuglefjellet. På strendene rundt øya er det mange ande- og vadefugler hvorav flere av artene regnes som sjeldne. Foto: Jarle Wæhler/Statens vegvesen.

Videre ut langs Varangerfjorden kommer du til Vadsø. Den har hatt bystatus siden 1833 og er administrasjonssentrum i Finnmark. Her bor det så vidt over 5000 personer. Ytterligere 1000 personer bor spredt i bebyggelse øst og vest for byen.
Vadsø hadde betydelig innvandring fra Finland på 1800-tallet og det kan tydelig sees i dag gjennom den finske kulturen og en rekke finske etternavn blant innbyggerne.

Du passerer nå gjennom Varangerhalvøya nasjonalpark. Den ligger i et arktisk høyfjellslandskap mellom Syltefjorden og Varangerfjorden.
Parken ble opprettet i 2006, for å «bevare et stort i det vesentlige urørt naturområde, tilnærmet fritt for tekniske inngrep, som sikrer biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander. I dette inngår blant annet å bevare den mest arktisk pregete del av fastlands-Norge med spesielle landformer og avsetninger etter istida, et plante- og dyreliv med østlige og arktiske innslag, et kjerneområde for fjellrev og unike samiske kulturminner». Nasjonalparken dekker et område på 1804 kvadratkilometer.
Nasjonalparken dekker det meste av halvøya, unntatt den bebygde delen langs kysten. En lav fjellrygg, med Skipskjølen (633 moh) som høyeste punkt, går gjennom området i øst-vestlig retning og utgjør vannskillet.
Landskapet på Varangerhalvøya er gammelt i skandinavisk målestokk, og det er i stor grad formet før istidene. Nasjonalparken ligger i kommunene Båtsfjord, Nesseby, Vadsø og Vardø.

Steilneset minnested i Vardø, Nasjonal turistveg Varanger, er reist til minne om de 91 ofrene. Steilneset minnested ligger nær det antatte åstedet for henrettelsene. Historien formidles gjennom kunst og arkitektur, realisert i et unikt samarbeid mellom billedkunstneren Louise Bourgeois og arkitekten Peter Zumthor. Steilneset er planlagt og oppført av Nasjonale turistveger. Foto: Jarle Wæhler/Statens vegvesen.

Steilneset minnested i Vardø, Nasjonal turistveg Varanger, er reist til minne om de 91 ofrene. Steilneset minnested ligger nær det antatte åstedet for henrettelsene. Historien formidles gjennom kunst og arkitektur, realisert i et unikt samarbeid mellom billedkunstneren Louise Bourgeois og arkitekten Peter Zumthor. Steilneset er planlagt og oppført av Nasjonale turistveger. Foto: Jarle Wæhler/Statens vegvesen.

Under hekseprosessene i Europa på 1600-tallet, var Øst-Finnmark det stedet i Norge der flest mennesker ble dømt for trolldom og brent på bål. Steilneset minnested i Vardø er reist til minne om de 91 ofrene. Steilneset minnested ligger nær det antatte åstedet for henrettelsene. Historien formidles gjennom kunst og arkitektur, realisert i et unikt samarbeid mellom billedkunstneren Louise Bourgeois og arkitekten Peter Zumthor. Skjebnene beskrives gjennom plakater, hefter og bøker skrevet av Liv Helene Willumsen.

På Steilnesets sørende er det bygd et skjul for fuglekikking. Skjulet gir ly mot vær og vind fra ulike vindretninger. Nesten 100 ulike fuglearter er registrert i de varierte habitatene fra Sundammen, ned til fuglekikkerskjulet og mot Bussesundet. Blant artene finnes det flokker med ca. 5000 praktærfugler og 7000 ærfugler. I blant dukker det også opp flokker med 100-vis av stellerand. Varangerhalvøya er med i boka om “Top 100 Birding Sites of the World”.

Hornøya ved Vardø har et fuglefjell med en rekke arter som hekker i stort antall. Fuglene her er lite sky. Fuglekikking har blitt et viktig satsingsområde i reiselivet, og lokale krefter i Varanger arrangerer utflukter til flere gode lokaliteter for å se på fuglelivet, blant annet til fuglefjellet på Hornøya. Foto: Jarle Wæhler/Statens vegvesen.

Hornøya ved Vardø har et fuglefjell med en rekke arter som hekker i stort antall. Fuglene her er lite sky. Fuglekikking har blitt et viktig satsingsområde i reiselivet, og lokale krefter i Varanger arrangerer utflukter til flere gode lokaliteter for å se på fuglelivet, blant annet til fuglefjellet på Hornøya. Foto: Jarle Wæhler/Statens vegvesen.

Vardø er en bykommune med litt over 2000 innbyggere. Den fikk bystatus allerede i 1789. Vardøhus festning ble bygd omkring 1300, men de stjerneformede skansene ble først bygd i 1734-37 for å gjøre den til et moderne forsvarsverk. Dette er verdens nordligste og Norges østligste festning og skulle sikre Norges østgrense.
Vardø, Vardøhus og Steilneset ligger på Vardøya og er forbundet med fastlandet gjennom en 2892 meter lang undersjøisk tunnel. Bratteste stigning i tunnelen er 8%. Den ble åpnet i 1983 og var Norges første undersjøiske tunnel.

Hamningsberg er endepunkt for Nasjonal turistveg Varanger og er et flott sted å få med seg. Det gamle nedlagte fiskeværet ligger vakkert til ytterst på Varangerhalvøya og er spesielt med sin bebyggelse fra 1800-tallet. Beliggenheten og kjøreturen i det forrevne klippelandskapet ut til Hamningberg, tiltrekker seg mange besøkende sommerstid.

Hamningbergveien i Vardø vest for Persfjorden går gjennom et fantastisk forrevent landskap, av mange beskrevet som et månelandskap. Hamningbergveien utgjør ytterpartiet av Nasjonal turistveg Varanger. Foto: Jarle Wæhler/Statens vegvesen.

Hamningbergveien i Vardø vest for Persfjorden går gjennom et fantastisk forrevent landskap, av mange beskrevet som et månelandskap. Hamningbergveien utgjør ytterpartiet av Nasjonal turistveg Varanger. Foto: Jarle Wæhler/Statens vegvesen.

Nasjonal turistveg Varanger går stort sett i et flatt landskap langs kysten hvor naturopplevelsene er hovedattraksjonen.
I Vadsø er det en parkeringsplass som egner seg for overnatting i bobil. Ellers må du regne med å bruke øyne og nese for å finne overnattingsplasser.

Kilder: Wikipedia og Nasjonaleturistveger.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *