Registrering av Euro 5 på lager gir feil registreringsstatistikk

26 Bürstner ble registrert i februar uten at de var solgt. Modellen over er tilfeldig valgt. Foto: Bürstner.

Synes du antallet nye bobiler økte mye i januar? Da har du ikke sett februartallene. Men om bobilene dukker opp i registreringsstatistikken betyr det ikke at de er solgt – i hvert fall ikke i desember og februar.

– Jeg tror aldri det har blitt registrert så mange nye bobiler i februar som i år, sier generalsekretær Geir Holm i NCB (Norges CaravanBransjeforening). Men det er en forklaring på de oppblåste tallene.

I januar var økningen på 60 prosent. Da var det små tall som kunne gjøre store utslag i prosent. I februar var tallet 76,3 prosent, men tallet er ikke reelt. En økning hittil i år på 70,6 prosent er utenkelig. Det gir en total hittil i år med 290 registrerte bobiler mot 170 de samme månedene i 2017.

Økningen har en forklaring
Disse tallene er i stor grad påvirket av andre forhold enn godt salg. Siste frist for å registrere biler med Euro 5 er en vesentlig årsak, men ingen har oversikt over hvor mye det slår ut.

– 28. februar var siste mulighet for å registrere biler med Euro 5, forteller Holm. Mange var nok ikke klar over at dispensasjonen for å registrere disse bilene var forlenget fra desember og sørget for å få skilt på disse bilene i 2017. Hvor mange som ventet til siste frist i februar, vet han ikke.

– To måneder er lite å måle på. Først utover i året får vi se hvordan dette jevner seg ut, sier han. Holm tror ikke 2018 vil by på noen dupp i markedet, men fortsatt jevn økning.

Registrering = betaling av engangsavgiften
Når en bobil registreres første gang, betales også engangsavgiften. Derfor er det naturlig å vente med registreringen til bilen faktisk er solgt. 28. februar hadde forhandlere og importører valget mellom å forskuttere engangsavgiften eller å sitte med biler på lager som ikke kan selges.

Ola Heggen, daglig leder i SoliferPolar sier til Bobilverden.no at de registrerte biler på lager så sent som mulig. For dem dreier det seg om åtte bobiler og cirka en million i engangsavgift.

– Vi avregistrerte bobilene igjen med en gang. Bortsett fra forskutteringen av engangsavgiften vil ikke dette ha betydning for salget av disse bobilen, mener han.

Tor Grüner, daglig leder i Kroken Caravan Import sier til Bobilverden.no at også de og forhandlerne deres har registrert bobiler som står på lager.
– Det var nesten ingen Hymer – maks fire, men først og fremst Bürstner hvor vi registrerte 26 bobiler som hadde kommet sent inn. For de øvrige merkene i Kroken-systemet har det vært svært få registreringer av dette slaget.
– De største produsentene har hatt en del eldre chassis stående, som de har bygget nye modeller på. Når vi har fått tilbud om å kjøpe slike har vi ofte vært interessert i det, forteller Grüner som forklaring på antallet Bürstner som forhåndsregistreres.

Tor Grüner regner ikke med at registreringsstatistikken er i rute før etter første halvår. Foto: Knut Randem.

– Vi må forkuttere likviditet i en periode, men i løpet av tre måneder vil nok alle være solgt. Noe vil bli solgt som gode tilbud. Slik er det sikkert også for andre. Vi vil jo ha igjen pengene så fort som mulig, sier Grüner.
– For kundene er dette fortsatt nye biler, som ikke har gått en kilometer, men i statistikken vil de neste gang figurere som eierskifte (bruktsalg, red. anm.).

Grüner bekrefter vår antakelse om at det er statistikken for desember 2017 og februar 2018 som er påvirket av dette avviket.

Bobilverden.no velger å ikke vise statistikken slik den foreligger fordi den er svært usikker og ujevn, men disse ekstraordinære registreringene vil påvirke statsistikken flere måneder fram i tid. Det eneste vi kan trekke ut sikkert med de opplysningene vi har innhentet er at Hymer holder seg på topp totalt og over 3500 kg.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  2 comments for “Registrering av Euro 5 på lager gir feil registreringsstatistikk

  1. ‘Norgesgaranti’ og ekstra garantier kan kanskje kjøpes fra gitt dato og forbrukerloven gjelder vel fra kjøpsdato, men, hvordan blir det med fabrikkgaranti på chassis, motor og påbygg når månedene går og motoren står?
    Vil den delen gjelde fra 1. gangs registreringsdato, eller .. ?
    Teoretisk sett kjøper man da en ‘bruktbil’, og ved videre salg / neste eierskifte, vil det slik sett være 2 tidligere eiere oppført i kjøretøyregisteret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *