Mange eldre bilister sjekker ikke synet

Bare halvparten av bilister over 70 år har sjekket synet hos lege det siste året, viser ny undersøkelse. Eldre er sprekere enn før, men det gjelder ikke nødvendigvis synet, påpeker Norges Optikerforbund.

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Av nordmenn over 70 år som kjører bil, sjekket 54 prosent synet sitt hos lege i løpet av det siste året, viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Norges Optikerforbund.

– Andelen burde vært mye høyere. Etter 70 skjer mye med synet for de fleste av oss. Derfor anbefaler vi kontroll hvert år, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Antall tilfeller av øyesykdommer øker etter 75-årsalderen.
– Men lenge før man er 75 år blir kontrastsynet dårligere. Synsfeltet blir smalere, vi får dårligere evne til å tolke fart og bevegelsesretning og dårligere syn i redusert belysning. Både norske og utenlandske studier viser det, sier Haugo.

Økte aldersgrensen
Fra fylte 75 år er helsekontroll og legeattest, inkludert synstest, obligatorisk hvis du skal beholde førerkortet for bil under 3500 kg. Fram til i fjor var grensen 70 år.
– Argumentasjonen var at en 75-åring i dag er mye sprekere enn for 10-20 år siden. Men det gjelder ikke synet, sier Haugo. Norges Optikerforbund var imot regelendringen, og mener kontrollen kommer for sent og for sjeldent.

Eldre bilister er ikke pålagt årlig kontroll av synet dersom de skal kjøre bil under 3500 kg. Etter 75-årskontrollen bestemmer legen når neste undersøkelse skal foretas, men det skal ikke gå mer enn tre år for innehavere av førerkort klasse B. Fra fylte 78 år skal det gå maksimalt to år.

Det er særlig grå stær som kommer snikende med høyere alder. Linsen i øyet blir uklar, du får tåkete syn både på kort og lang avstand.

Blant 75-åringer har halvparten slike linseforandringer, ifølge Norsk Helseinformatikk. Nesten alle over 80 har uklarheter i linsen i større eller mindre grad.
– Utfordringen med synsforandringer er at de skjer så gradvis at du ikke merker dem så lett. Derfor innebærer det trafikkrisiko hvis eldre selv skal bestemme når det er på tide med en sjekk, sier Haugo.

Nesten alle rammes
Synet kan du undersøke hos en optiker hvis du mistenker at det er blitt dårligere. Ved mistanke om at noe er galt, henviser optikere direkte til øyelege eller fastlege.

– Synet er den klart viktigste sansen når du kjører bil. Allerede fra 40-årsalderen begynner det for mange å føles mer slitsomt å kjøre på våt asfalt i mørket, blending fra motgående biler eller på veier som mangler veimerking, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.
Han mener det burde være en plikt å ta synstest med noen års mellomrom allerede fra 40-50-årsalderen.

Nylig sjekket NAF synet til 120 bilister på et NAF-senter i Oslo.
– Det var bare fem som ikke hadde behov for synskorrigering. Resten hadde behov for briller eller korrigering av styrken på de brillene de allerede hadde. Det var folk med briller som ikke hadde sjekket synet sitt på syv-åtte år, sier Engebretsen.
I september slår NAF til med gratis synssjekk på alle sine 28 øvingsbaner, både for medlemmer og ikke-medlemmer.
– Sjekken vi tar der er ikke like grundig som hos optiker, men den gir en god indikasjon, sier Jan Ivar Engebretsen.

Av Kjell M. Kaasa/NW

PS
Kjører du bil over 3500 kg må du fortsatt ha synskontroll hvert år når du har passert 70 år.

Ni tegn på at du ser for dårlig i trafikken:

  1. Ser skilt sent og kjører feil
  2. Endrer kjøreadferd når det er mørkt eller dårlig lys
  3. Myser og/eller lener deg fremover i førersetet
  4. Dårlig plassering i kryss, rundkjøringer og i veibanen
  5. Dårlig fartstilpasning inn mot kryss
  6. Er generelt uoppmerksom i trafikken og overfor medtrafikanter, feilvurderer andres hastighet
  7. Kjører vinglete
  8. Blunker mye, blendes lett
  9. Øynene svir, renner eller klør mens man kjører

Kilde: Norges Optikerforbund

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *