Lofotoddens nye besøkssenter til Reine

Miljødirektoratet har valgt Steinbiten Drift AS som autorisert besøkssenter for Lofotodden nasjonalpark. Senteret vil dermed ligge i Reine Kultursenter.

Steinbiten Drift AS, som er valgt som autorisert besøkssenter for Lofotodden Nasjonalpark, har lokaler sentralt i Reine i Moskenes kommune. Foto: Knut Randem.

– Steinbiten Drift er den aktøren som best oppfyller autorisasjonskravene og som kan tilby den beste løsningen for Besøkssenter Lofotodden nasjonalpark, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

I statsbudsjettet for 2020 gav regjeringen en million kroner til etablering av et besøkssenter for Lofotodden nasjonalpark. Besøkssenteret skal formidle informasjon om Lofotodden og andre nasjonalparker og verneområder til norske og utenlandske besøkende. Senteret skal også stimulere til bruk av naturen og nasjonalparken, og friluftsliv generelt. Et besøkssenter autoriseres for fem år av gangen.

Etter vurdering av fem søknader fra lokale aktører, har Miljødirektoratet nå besluttet at Steinbiten Drift AS ved Karl Henrik Kirkesæther får autorisering som besøkssenter nasjonalpark.

Sentral beliggenhet og godt tilpassede lokaler
Steinbiten Drift har lokaler i Reine Kultursenter, sentralt plassert i sentrum av tettstedet Reine i Moskenes kommune. Beliggenheten bidrar til at senteret får god lokal forankring og er også tilpasset tilreisende gjester, framholder Miljødirektoratet.

I tillegg til Reine kultursenter, kan Steinbiten også tilby egnede lokaler til et informasjonspunkt på Ramberg i nabokommunen Flakstad, The Lofoten Store, noe som er viktig for senterets forankring i begge kommunene der nasjonalparken ligger.

Steinbiten Drifts lokaler er også godt egnet for etablering av forvaltningsknutepunkt for nasjonalparkforvaltningen og Statens naturoppsyn. Universell utforming er også viktig for et autorisert besøkssenter, og det er godt ivaretatt av Steinbiten Drift.

Steinbiten Drifts muligheter for å åpne for besøkende allerede sommeren 2021 har også blitt vektlagt i vurderingen, skriver Miljødirektoratet.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *