Lav sikkerhet, men få dør i bobilulykker

Det svenske Trafikverket har utredet kollisjonssikkerheten i bobiler, sammenlignet den med personbiler og foreslått tiltak for å forbedre sikkerheten.

Det kan gå hardt for seg i en bobil. Fra Trafikverkets video av deres kollisjonstest.

Flere kollisjonstester har avslørt at det er lav kollisjonssikkerhet i bobiler. Det er likevel forholdsvis få mennesker som dør eller blir hardt skadd i trafikkulykker med bobiler.

Trafikverket fikk i august 2020 i oppdrag av den svenske regjeringen å utarbeide et kunnskappsunderlag om hvordan kollisjonssikkerheten i bobiler kan forbedres. Hensikten er å initiere en diskusjon i FN-organet UNECE og EU om endring av kravene for å godkjenne bobiler.

Trafikverkets utredning ble nylig ferdigstilt. Den viser motsetningen mellom lav sikkerhet og lave skadetall og få omkomne i bobilulykker.

Trafikverket har bedt om synspunkter fra myndigheter, forskningsinstitusjoner og andre i et titalls land i Europa. De har også intervjuet 400 svenske bobileiere.

Denne rapporten er et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid.

Det ble tidlig klart definert som et dilemma at få personer omkommer eller skades alvorlig i bobiler sett i forhold til det samlede trafikkbildet. Mange mener derfor at bobiler er sikre kjøretøy til tross for at kollisjonstester viser at risikoen er langt høyere for å omkomme eller bli hardt skadet i en bobil sammenlignet med andre kjøretøy.

Store forskjeller mellom landene
Trafikverket påpeker at det kan være forskjeller i måten ulykker registreres i de ulike landene, men de har kommet fram til at det i Norge er 1,5 dødsfall per år mot 1,2 i Sverige. Og det til tross for at Sverige har nesten dobbelt så mange bobiler.
Tyskland har for eksempel 3,8 døde/år med ti ganger så mange bobiler som Norge.

Om dødstallene måles per 100 000 registrerte bobiler ligger Tyskland best an med 0,7 dødsfall. Deretter følger Italia med 1, Sverige 1,2, Østerrike 1,5, Norge 3 og Finland 3,2. Dermed ser vi at det er mer enn dobbelt så mange dødsfall i norske ulykker som i Sverige.
Tallene er et snitt over fem år.

Alvorlig skadde i bobilulykker er i Norge beregnet til et gjennomsnitt på 5,5 per år. I Sverige er det bare 1 alvorlig skadd per år i følge tallene Trafikverket har sammenlignet.

Vil stille krav til sikkerheten
De nærmeste årene gjennomføres flere felles krav til nye biler. Noen av disse kravene berører bobiler kun indirekte. Trafikverket foreslår derfor å løfte fram viktigheten av at den grunnleggende sikkerheten i basiskjøretøyet i så stor grad som mulig følger over i påbygget.

Trafikverket påpeker at bobiler har høy pris og lang levetid. Derfor er det viktig at nye bobiler har så høy sikkerhet som mulig. Foruten å absorbere støtet i sammenstøtet mener Trafikverket at også at ny teknikk i førerstøttesystemer må være med videre når det bygges en bobil på basiskjøretøyet. De vil også ha strengere krav til forankring av fast innredning, men også økte krav til setene som benyttes av voksne og barn under kjøring.

På lang sikt foreslår Trafikverket at det gjennomføres kollisjonstester også på de basiskjøretøyene som benyttes til bobiler. De er nå fritatt for krav om kollisjonstest. For at kostnadene med slike kollisjonstester ikke skal gjøre bobilene for dyre, mener Trafikverket det er mulig å gjennomføre kollisjonstester uten påbygg fordi det likevel vil være mulig å stille krav til innfestingen av påbygg og interiør.

På kort sikt foreslår Trafikverket at bransjen gjennomfører flere frivillige tiltak som for eksempel å gjøre det enkelt å fjerne salongbordet foran passasjerene under kjøring, forbedre forankringen, forsterke stolene og deres innfesting og bedre forankring for barnestoler.

På mellomlang sikt mener Trafikverket at de kortsiktige tiltakene formaliseres i lovverket. Da bør også alle førerstøttesystemer som tilbys som standard eller som tilvalg i basiskjøretøyet følge med i den ferdige bobilen.

På lang sikt mener Trafikverket at kollisjonstest må kreves for alle de kjøretøyene som benyttes som basiskjøretøy for bobiler. Om du vil lese hele den 35 sider lange rapporten, kan du laste den ned her (ekstern lenke).

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Kollisjonstestet bobiler
Les også: Test: Kollisjon mellom bybobil og personbil

Del dette med andre:

  3 comments for “Lav sikkerhet, men få dør i bobilulykker

  1. Tiden er overmoden til å stille strenge krav til kollisjonssikkerhet i bobiler, så dette var interessant lesning.Det er uforståelig at det i dag er bobiler på markedet med så lavt sikkerhetsnivå som de svenske testene har avdekket.En personbil med tilsvarende lavt sikkerhetsnivå, ville sannsynligvis ikke ha vært salgbar.
    Nå er det utrolig mange bobilmodeller på markedet, så det er neppe realistisk å kjøre alle mot en betongvegg, men at alle basismodeller/ råkarroserier burde testes., må være et minstekrav.
    Passiv sikkerhet er viktig, men vel så viktig er aktiv sikkerhet.Her kommer alle nyutviklede kjøreassistent og førerassistentprogrammer inn.Desverre er dette kostbart utstyr på det norske markedet, det kan lett komme opp i beløp fra 50000 til 100000 kroner.Årsaken til dette er den norske avgiftspolitikken og at dette utstyret er langt dyrere på feks .på en Mercedes Sprinter bobil, enn tlisvarende utstyr på en Sprinter varebil, så her har både myndigheter og fabrikk/importør et ansvar.
    En av årsakene til at Norge ligger høyt på ulykkesststistikken i forhold til feks.Sverige og Tyskland, vil jeg tro skyldes topografi og veistandard.Det er vanskelig og dyrt å bygge veier i Norge,men det er samfunnsøkonomisk viktig for et land å ha god infrastruktur, ikke bare for å berge menneskeliv.For min egen del , vil jeg heller betale noen hundrelapper i bompenger for å komme trygt frem, isteden for å risikere liv og helse på en mørk , smal og svingete vei.

    • «Nye Veier» og dagens regjering har jo også blitt enige om å bygge smalere veier i Norge, og svinger konstrueres det for at vi sjåfører ikke skal sovne bak rattet sier di høye herrer som forstår dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *