Kategori: Bobilverden.no mener:

Snakk norsk – bli forstått

Kommentar: Stammespråk er en fin ting å ha når du snakker med likesinnede. Da er det bare de innvidde som forstår hva vi snakker om. Andre kan holdes utenfor. Det bør vi holde oss for gode til i ”bobilstammen”. Vi har alt å vinne på at folk rundt oss forstår hva vi snakker om. Og ikke minst at vi selv skjønner det.

– Miljøpolitikk på ville veier

Er det viktigst å ta inn penger eller å skape renere luft? Spørsmålet er betimelig. Det siste året har regjeringen lagt grunnlaget for å etablere differensierte takster i bomringer, beredskapstakster for dager med ekstra høy forurensning og innføre betaling i lavutslippsoner.

Fem år og spesiell

Denne helgen fyller Bobilverden.no fem år. Det var 1. september i 2012 bladet ble lansert med et par titalls artikler. Nå nærmer vi oss 1000 publiserte artikler. Det har vært en fantastisk reise.