Vekt, førerkort og trafikksikkerhet

EU har vedtatt at utslippsfrie varebiler med en totalvekt inntil 4250 kg kan kjøres med et førerkort i klasse B. Vår egen samferdselsminister har sluttet seg til dette vedtaket ved å be Vegdirektoratet utforme regler slik at dette også blir lov i Norge for personer som har hatt førerkortet i minst to år.

Sitter trafikksikkerheten i batterier? Foto: Knut Randem.

Det ligger i politiske vedtaks natur at det brukes ”pisk og gulrot” for å oppnå en ønsket utvikling. De fleste av oss liker ikke å bli pisket til handlinger, men vi lar oss gjerne lokke.

Det er ikke fornuftig å øke vekten for utslippsfrie varebiler dersom det er trafikkfarlig. Da må vi gå ut i fra at det er vurdert og konkludert med at dette ikke er trafikkfarlig.

Fornuftig vektøkning
Å øke vekten til 4250 kg er fornuftig, men det kan ikke være avhengig av energikilden bilen benytter. Det vil til og med være trafikksikkert å øke vekten for alle under noen enkle forutsetninger.

Etter dagens regler er det lov å henge en ubremset henger på 750 kg bak en bil på 3500 kg. Den kan fortsatt kjøres med førerkort klasse B.

Redaktør Knut Randem kommenterer det han mener er en logisk brist. Foto: Ellen Randem.

Mange bobileiere sliter med vekta. 3500 kg er trangt for veldig mange. Ofte kan bobilen oppgraderes i vekt uten at det gjøres noen tekniske endringer. Den er de facto nedgradert for å passe til førerkortbestemmelsene. Med dagens regler kreves førerkort klasse C1 for å kunne kjøre en bil over 3500 kg. Løsningen blir for mange å benytte en tilhenger på en bil under denne grensen.

Et av forslagene som det har blitt forsøkt å få oppslutning til i EU er å tillate vekt inntil 4250 kg under forutsetning av at bilen ikke har tilhengerfeste. Det ville vært et logisk vedtak. Slike biler vil vi påså er mer trafikksikre enn 3500 kg pluss en tilhenger.
Eller er det noen som tviler på at det er mer trafikksikkert å ha all vekten på bilen framfor å fordele den på en ubremset tilhenger?

Det er en villet utvikling at utslippsfrie biler skal øke i antall. Derfor blir det gitt intensiver i form av fritak for bompenger, parkeringsavgift og gratis lading.

Vi kan være enige eller uenige om dette er rettferdig. Men uansett er dette økonomiske intensiver i en overgangsperiode for å fremme en utvikling.

Trafikksikkerhet kan ikke benyttes som insitament, og det er vel ingen verken i EU eller Samferdselsdepartementet som vil sette trafikksikkerheten i fare ved å gi en fordel til utslippsfrie varebiler? Selvfølgelig ikke.

Da er det altså vedtatt at det ikke er trafikkfare forbundet med å kjøre en bil i denne vektklassen med et B-førerkort. Men blir det mer trafikksikkert om bilen går på strøm?

En ungdom på 20 år skal altså etter to år med lappen kunne ta seg en sommerjobb med å kjøre en elektrisk varebil på 4250 kg. Hva er da galt med at en langt mer erfaren (bobil)sjåfør får lov til å gjøre det samme med sin bil? Selv om den går på diesel.

Knut Randem
ansvarlig redaktør
Bobilverden.no

Del dette med andre:

  7 comments for “Vekt, førerkort og trafikksikkerhet

 1. Rett og slett en ‘molboregel’ dersom den blir innført.
  En fornuftig regelendring ville faktisk være 4500 kg som øvre grense på klasse B uansett drivstoff. Det vil ta årevis før diesel og bensin er ute av bildet. Kanskje skjer det ikke i løpet av den tiden mange av oss bobilister av i dag har igjen bak rattet.

  Vedr. bobiler, så er det jo bare å ta en titt på modellutvalgene. Ingen forskjell i lengde og bredde på svært mange i serien rundt 3500 – 4500 kg. Den store forskjellen i 3500 kg segmentet er lastekapasitet, dvs. vann må kanskje tømmes og den som innehar passasjersetet må ut å gå om man havner på vekta. Da er jo ‘vektproblematikken’ akkurat samme argument som om man har fast last pga. batteripakker.

  I ‘gamle dager’ kunne vi kjøre opp til 7500 kg før man måtte oppradere til kl 2.
  For min / vår egen del ville 4500 kg være perfekt vedr. dagens modellutvalg. Ikke minst, for å slippe fornyelse av klasser det ikke lenger er behov for å beholde.
  Kriteriene / krav ved fornyelse av førerkort er jo de samme enten man skal manøvrere 7.5 m og 3.501 kg eller 24 m og 60 tonn. (19.5/50)

 2. Blir mere og mere forundret over våre politiske myndigheters vurderingsevner. Skjønner jo at vi har fått en grønn ideologi inn i det politiske miljøet som fortrenger vanlig logisk tankegang. Men oftere og oftere må man ha lov å stille seg spørsmålet om disse samme politikerne er riktig kloke, eller bare rett og slett helt evneveike. Redaktøren peker her på et eksempel på total logisk brist. Og eksemplene er mange. Ta feks en bissjåfør som til daglig kjører rundt i en storbys gater med den største tillatte leddbus. Han har klasse DE førerkort. Men når han kommer hjem kan han ikke kjøre sin bobil over 7,5tonn. Da må han utvide sitt sertifikat til klasse C. Altså gjennomgå lastekurs og diverse transporttekniske kurs som ALDRI blir aktuelt for å føre sin bobil. Begripe det den som kan. Hva feiler det våre styresmakter som kan forvalte slike idiotregler??
  Man blir aldeles matt av slik toskeskap. Og når man i dertil egnede fora stiller disse forvalterne av idiotskapen spørsmål om hensikten med et slikt regelverk, ja da får man til svar at, SLIK ER DET!!
  Er det rart at verden går på skakke.
  ??

 3. Jeg vil bare gi min umiddelbare støtte til refererte innlegg. Når skal galskapen ta slutt?

  Dersom grensen 4500 kilo for vanlig B-sertifikat er blitt/blir godkjent innen EU, sikkert etter grundig vurdering, hvorfor skal denne endringen unntas av Norske myndigheter, som ellers uten innsigelser applauderer alt som ellers kommer av pålegg/forslag fra EU.

  Thore

 4. Håller med fullständigt, lika tokigt i Sverige. Transportstyrelsen har ingen kontroll, utanligger alltid efter. Lelle

 5. Bra at dette tas opp seriøst i “Bobilverdenen”
  Håper at alle bobilforeningene kan samarbeide om temaet med en felles holdning overfor de aktuelle myndighetene.
  Vektgrensen på 3.500 kg er et faktisk og reelt problem for svært mange av bobilene som ruller rundt på veiene i Norge, og som det påpekes i mange av innleggene, helt unødvendig, fordi de fleste bobiler med såkalt “light chassis” godkjent for 3.500 kg, har en godkjent vektgrense fra fabrikk på ca 3.800 kg. Litt usikker, men for bobiler med “heavy chassis” er den en del mer, kanskje ca 4.200 kg.
  For de fleste snakker vi sannsynligvis om marginale vektoverskridelser, men svært mange bobiler, kanskje de fleste, er registrert godkjent kun for 3.500 kg
  For mitt vedkommende ville en økning av lovlige grenser 3.800 kg medført at jeg med god margin kunne kjørt rundt med god samvittighet i alle sammenheng.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *