Kommentar: Er 150 tømmestasjoner for mye?

Stortinget har bedt regjeringen legge til rette for flere tømmestasjoner. Regjeringen gir ingen løfter, men er det for mye forlangt å kreve tømmestasjoner på de 150 hovedrasteplassene?

Tømmestasjoner hører naturlig hjemme på rasteplassene, mener Bobilverden.no. Foto: Knut Randem.

Vi vet godt at kommunene er pålagt å ha tømmestasjoner for bobiler og andre med behov for tømming av toalett og gråvann. To ganger har vi spurt samtlige kommuner om deres tømmestasjoner, om de har, hvor de er og om de eventuelt skal anlegge tømmestasjon i tråd med Forurensningsloven.

Det har vi gjort for å gjøre oversikten på Bobilplassen.no så god som mulig. Ved begge forespørselene var det bare om lag halvparten av kommunene som svarte. Blant de som svarte var det svært mange som innrømmet at de ikke hadde tømmestasjon. Flere hadde heller ikke planer om å oppfylle lovens krav. Vi kan bare gjette hvorfor mange kommuner ikke svarte.

Det er alvorlig at kommuner ikke følger loven. Dette er noe av bakgrunnen for at saken ble tatt opp i Stortinget. I desember ba et samlet Storting regjeringen legge til rette for flere tømmestasjoner.

I regjeringens rasteplasstrategi er det lagt opp til at Norge skal ha 150 hovdrasteplasser langs riksveiene. Disse skal ha toalett. Dermed er det både vann og avløp på disse rasteplassene. Å anlegge tømmestasjoner når disse plassene etableres eller oppgraderes bør være et smart trekk.

Men i sitt svar til Stortinget skriver regjeringen at den ikke vil legge tømmestasjoner inn i det som skal være minstekravet til disse rasteplassene, men de kan anlegges. Et vagt løfte om å legge tømmestasjoner inn som et tema i en oppdatert veileder for rasteplassene, er alt de byr på.

150 statlige tømmestasjoner langs riksveiene kan være et godt supplement til de kommunale, mener redaktør Knut Randem i Bobilverden.no. Foto: Ellen Randem.

Et defensivt «kan» etablere tømmestsjoner bør etter vår mening erstattes med et: Tømmestasjoner skal etableres på alle hovedrasteplassene så sant lokale forhold ikke gjør det unødvendig eller spesielt dyrt. Da bør alternative løsninger vurderes.

150 statlige tømmestasjoner ville vært et meget godt tilskudd til de kommunale tømmestasjonene. Å ha lett tilgjengelige tømmestsjoner langs hovedveiene er ikke bare til fordel for bobiler, men også for turbusser og andre som ferdes langs veien.

Om noen dager skal Transportkomiteen i Stortinget avgi sin innstilling om blant annet tømmestasjoner. De kan umulig være fornøyde med regjeringens svar. De bør sørge for at «kan» blir endret til «skal».

Knut Randem
ansvarlig redaktør
Bobilverden.no

Les også: Regjeringen vil ikke forplikte seg til flere tømmestasjoner

Del dette med andre:

  4 comments for “Kommentar: Er 150 tømmestasjoner for mye?

 1. Må bli strengere med kommunane om tømmestasjonar, tømmestasjonar må være hygienisk og godkjente vedr smittevernloven og hygieneforskrifter. Dette er ikkje berre eit ansvar for teknisk etat men i høgste grad og for smitte- hygiene ansvarlig i kommunen. Det må og legges inn i Kostra rapporteringa kor mange godkjente tømmestasjonar kvar kommune har. Eller i andre pålagte kommunale rapporteringsrutiner

 2. Det er absolutt et behov for flere helåråpne tømmestasjoner som er tilgjengelige hele døgnet.
  Jeg har selv i min tid som tillitsvalgt i NOCC sendt henvendelser til samtlige kommuner i tidligere Buskerud, Vestfold og Telemark fylker.
  Enkelte kommuner viser til tømmemulighet innenfor bommen på en campingplass som er vinterstengt.
  Andre kommuner, store kommuner, har ingen tømmeplasser, eller svarte ikke på spørsmålet en gang når fritidsorganisasjoner spør om tømmemuligheter.
  Her er det absolutt på tide at statlige myndigheter stiller krav til kommunene om helårsåpne / døgnåpne til tømmemuligheter så de oppfyller §26 i forurensningsloven.

 3. Så det er helt OK for kommuner å gi blaffen i norske lover, interessant. Kanskje man burde gjøre som franske bønder, tømme utenfor rådhuset i de kommuner som ikke følger loven?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *