Kommentar: Engangsavgift til himmels?

I går ble revidert nasjonalbudsjett lagt fram. Ganske umiddelbart kom det oppslag i dagsaviser om at vi får et avgiftshopp på nye bobiler i 2021. Det kan være riktig, men det kan også være helt feil.

Skal bobiler bli inntil 170 000 kroner dyrere? Det haster med en avklaring. Foto: Knut Randem.

Det står nemlig ikke noe i revidert budsjett om at avgiften skal opp. Litt forenklet står det at det er vanskelig å beregne engangsavgiften for bobiler. Derfor vil regjeringen komme tilbake med et forslag i budsjettet for 2021.

Det høres jo bra ut? Eller kanskje ikke! Ingen vet nemlig hvor denne avgiftsharen hopper. Den kan hoppe høyt eller lavt. Hoppe skal den.

Først en liten repetisjon av hvorfor dette skjer. Målemetoden for utslipp av CO2 endres fra NEDC til WLTP. Forskjellen på de to målemetodene er at WLTP gir vesentlig høyere utslippstall enn NEDC. I andre land i Europa har dette foreløpig kun interesse i forhold til å beregne utslippene fra bilparken. I Norge skal tallet også benyttes til å beregne den særnorske engangsavgiften. Og da kan det fort gå galt. Veldig galt.

For personbiler og varebiler er overgangen allerede gjennomført med en justering av avgiften per måleenhet slik at avgiften er provenynøytral. Det betyr at Statens samlede inntekter fra avgiften ikke endres, men kan gi ulike utslag fra bil til bil.

Pessimistene blant oss har lagt merke til at ordet provenynøytral ikke er benyttet når regjeringen skriver i revidert budsjett at den skal vurdere om det må gjøres tilpasninger for bobiler i avgiftsberegningen i 2021. Det kan i tilfelle gi mange slags utslag på engangsavgiften.

Vi var i tilnærmet den samme situasjonen i fjor. Da greide bransjen i siste øyeblikk å overbevise den politiske ledelsen i Finansdepartementet om at en dramatisk økning av engangsavgiften ville kunne drepe store deler av bransjen. Det ble derfor i all hast snekret sammen en midlertidig løsning som ga en økning i engangsavgiften på om lag 10 000 kroner i snitt (vårt anslag).

Det haster med et klart løfte om provenynøytral engangsavgift, mener redaktør Knut Randem. Foto: Ellen Randem.

Handlekraft og forståelse for problematikken er avgjørende for hvordan engangsavgiften blir seende ut i budsjettet for 2021. Det er neppe lurt å ta sjansen på å beholde nødløsningen i flere år.

En tidlig avklaring er viktig, spesielt for de som skal bestille bobiler for levering neste år. For forhandlere kan feil resultat bety sviktende salg, konkurs og arbeidsløshet for de ansatte. Det er ingen liten bransje som i tilfelle rammes.

Det er tragisk om engangsavgiften øker med 100 000 til 170 000 kroner i en tid der vi oppfordres til kortreiste fritidsreiser. I tillegg vet vi at bobilferie er mer miljøvennlig enn både charterturer, storbyferier og cruise – for å nevne noen alternativer.

Knut Randem
ansvarlig redaktør
Bobilverden.no

Del dette med andre:

  1 kommentarer til “Kommentar: Engangsavgift til himmels?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *