KNA vil ha satellittprising av trafikken

– Et satelittbasert system vil gjøre det mulig å prise hver kilometer du kjører, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA. Foto: Rolf Magnus W. Sæther, Newswire.

– Et satelittbasert system vil gjøre det mulig å prise hver kilometer du kjører, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA. Foto: Rolf Magnus W. Sæther, Newswire.

Dagens bomstasjoner bør nedlegges, ikke utbygges videre slik Vegdirektoratet foreslår. Isteden bør vi satse på veiprising basert på satellittnavigasjon (GNSS), mener bilorganisasjonen KNA.

Vegdirektoratet foreslår å innføre miljødifferensierte bompenger etter hvor mye kjøretøyet forurenser. Dagens bomstasjoner skal beholdes.

– Dette er bare et halvt steg på veien mot en miljøriktig prising av bilkjøringen. Vi ønsker et satellittbasert system som vil gi større og riktigere miljøeffekt, fordi det blir mulig å prise hver kilometer du kjører, uavhengig om det er i byer eller på landeveien, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub.

Et GNSS-system trenger ikke bomstasjoner. Priser og fartsgrenser kan reguleres fortløpende på alle veier etter trafikkforhold og miljøhensyn.

– Det bør ikke bli dyrere å kjøre bil totalt sett, men GNSS gir oss muligheten til å vri prisen fra kjøp til bruk. Jo mer folk bruker bilen, desto mer kan engangsavgiften reduseres, slik at folk stimuleres til å kjøpe nyere biler som forurenser mindre og er mer trafikksikre, sier han.

Bare for tunge
Grønn skattekommisjon foreslo før påske å innføre GNSS-basert veiprising for tunge kjøretøyer, mens personbiler unntas av personvernhensyn.

– Når man først vil gjøre en satsning for tunge kjøretøyer, bør man ha som mål at systemet også skal gjelde lette kjøretøyer. De bør komme i neste fase. Da kan man bruke de tunge kjøretøyene som en test på hvordan systemet fungerer og lære av det, sier Skiaker.

En rekke land har allerede innført GNSS-basert veiprising for tunge kjøretøyer, blant annet Tyskland, Belgia, Slovakia, Ungarn, Sveits, New Zealand og Russland, mens land som Frankrike, Finland og Sverige vurderer å følge etter. Singapore skal innføre GNSS-prising for alle kjøretøyer på alle veier fra 2020. To delstater i USA tester systemet.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) mener det er bare et spørsmål om tid før GNSS-prising blir innført for alle biler her i landet.
– Teknologien finnes, også løsningen for å ivareta personvernet. GNSS-prising for tunge kjøretøyer kan innføres i løpet av få år, mens en storskala bruk for alle nok ikke vil komme før om 10-15 år, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

GNSS (Global Navigation Satellite System) er fellesbetegnelsen for satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering, som GPS, Glonass og Galileio. Et økende antall satellitter har forbedret nøyaktigheten til GNSS betraktelig.

– Med GNSS-prising har vi ikke bruk for dagens bomstasjoner. Du vil ha en GNSS-brikke i kjøretøyet ikke ulik dagens bombrikke. En skjerm vil kunne vise priser og fartsgrenser avhengig av hvor og når du kjører, om det er mye eller lite trafikk og hvor mye kjøretøyet ditt forurenser, sier Børre Skiaker i KNA.

Fullt mulig
Det norske selskapet Q-Free leverer bompengesystemer og annen trafikkteknologi til en lang rekke land.
– Teknisk er det ingen ting i veien for å innføre et slikt system for alle biler i Norge. Tester vi har gjort viser at GNSS-prising vil være vel så nøyaktig som det bompengesystemet vi har i dag, sier senioringeniør Ola Martin Lykkja i Q-Free.

Mange frykter at GNSS-prising vil føre oss enda lenger inn i overvåkningssamfunnet.
– Løsningen på dette problemet er databrikken i bilen din ikke sender fra seg informasjon om hvor bilen er, men bare faktureringsinformasjon. Brikken får informasjon om hvor den er fra satellittene, mens fakturainformasjonen sendes videre via GSM-nettet. Faktureringsinformasjonen kan sendes for eksempel én gang i uka. Resten av tiden kan GSM-delen i brikken være slått av, slik at bilens posisjon ikke kan spores, sier Lykkja.

Datatilsynet mener at et GNSS-basert system for veiprising er nødt til å ha en slik innebygget personvernløsning hvis det skal gjelde for alle kjøretøyer.
– Hvis bilen kun sender fra seg akkumulerte tall for kjørelengde i ulike prissoner, vil det kunne gjøre GNSS spiselig for personvernmyndighetene i Norge og Europa, sier fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet.

Statens vegvesen mener Norge må vente med å ta en beslutning om GNSS-prising. Først må vi se om en kommende felles bombrikke for Europa (EETS) vil fungere i land med ulik GNSS-løsning. Vegvesenet mener også at kostnadene til avgiftsadministrasjon blir så store at det ikke er grunnlag for å velge GNSS for tunge kjøretøy. I sin høringsuttalelse til Grønn skattekommisjon skriver Vegvesenet at Danmark har omgjort vedtaket om å innføre GNSS-prising på grunn av kostnadene.

(pressemelding)

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *