Kjøpe brukt bobil? – pass deg for fukt!

Ikke all fukt er synlig, men den kan som regel måles. Foto: Knut Randem.

Om du oppdager fuktskader på din nyinnkjøpte bobil kan det fort bli svært dyrt og ofte må du betale utbedringskostnadene selv. Undersøk bilen før kjøpet. Her er advokatens råd:

Kjøp av bobil er for de fleste en stor og viktig investering. Den er et langt mer omfattende kjøretøy enn en vanlig bil. Den har langt flere komponenter og med det også langt flere ting som kan gå i stykker. For å slippe å bli sittende med katta i sekken kan det være lurt å foreta en grundig undersøkelse av bilen før kjøpet gjennomføres.

Lag kjøpekontrakt
Kjøp og salg av brukte bobiler skjer ofte mellom private, uprofesjonelle parter. Det er da kjøpsloven som kommer til anvendelse på forholdet. Den inneholder bestemmelser om blant annet hva som utgjør en kjøpsrettslig mangel. En mangel vil si hvilke feil du kan klage på som kjøper. Loven kan også suppleres av kjøpskontrakt. I denne kan kjøpsforholdet reguleres i detalj. Det anbefales sterkt å lage en kjøpskontrakt ved kjøp av bobiler så vel som alle andre ting med økonomiske verdi av en viss størrelse. Skriftlighet skaper klarhet.

Her finner du standardkontrakt fra forbrukerrådet.

Vær oppmerksom på ”som den er”-forbehold
Brukte bobiler selges gjerne ”som de er”. Selgeren tar her et salgsforbehold og skyver med det noe av ansvaret over på kjøper. Terskelen for hva som kan anses som en mangel høynes ved et slikt forbehold. Bilen kan fortsatt være beheftet med mangler, men selger fraskriver seg noe av ansvaret for manglene ved et slikt forbehold. Dette gir deg som kjøper en klar anledning til å foreta en grundig undersøkelse av bilen før kontrakten inngås. Dersom du som kjøper oppdager noe som kan være en mangel, er det meget viktig å få en avklaring på hva det er før kontrakten inngås.

Advokat Randi Munkeby.

Kjøperen hadde risikoen for fuktskaden
I en sak for forbrukertvistutvalget i 2016 ble kjøper av en brukt bobil ikke hørt med at fuktskader på bilen var en mangel. Kjøper hadde ved besiktigelsen av bilen oppdaget forhøyninger rundt takluken. Disse viste seg senere å være utslag av omfattende fukt. Da kjøperen valgte å kjøpe bobilen uten nærmere undersøkelser uttalte retten at han selv måtte bære risikoen for at forhøyningen kom av vann- eller fuktskade. Han fikk ikke medhold i sitt krav om erstatning.

Skal mye til for at det foreligger en mangel
Om et salgsforbehold er tatt skal det etter rettspraksis en god del til før det foreligger en mangel. Salgsgjenstanden må etter loven være i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Det er her tale om en objektiv standard slik at kjøperens subjektive forventninger ikke er avgjørende. Ved vurderingen ses det hen til forholdene omkring kjøpet.

Tvister om fuktskader på bobiler går ofte til forbrukertvistutvalget. Praksis herfra viser at det skal mye til før en fuktskade kan anses som en kjøpsrettslig mangel. Utvalget uttaler ofte at selv nokså omfattende fuktskader er noe kjøper må forvente, selv om fukten forelå på overtakelsestidspunktet.

Retten skal i slike tvistesaker foreta en konkret helhetsvurdering av forholdene omkring kjøpet. Den vurderer gjerne om det er balanse mellom bobilens pris og dens tilstand. Dersom utbedringskostnadene er fastsatt og disse utgjør en vesentlig del av kjøpsprisen taler gode grunner for at mangelen er vesentlig.

Fikk erstatning for fukt i lagmannsretten
I en sak for lagmannsretten fikk kjøper av en bobil erstatning for fuktskader på en bobil. Prisen for bobilen var kr 530.000 og utbedringskostnadene kom på kr. 180.000. Retten uttalte at det opplagt var en vesentlig mangel ved en bobil i denne prisklassen når den på leveringstidspunktet har utettheter som etter kort tid forårsaker skader av et slikt stort omfang.

Av advokat Randi Munkeby

Les også: Forhandler eller privat kjøp, to lover

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *