Kapasiteten på ferger økes, men hvem har fortrinnsrett?

Trafikken på fergene er stor allerede før den norske hovedferien har startet. Hvordan skal det gå utover sommeren? Vi spurte Statens vegvesen.

Blir det plass til alle på fergene i sommer? Og er det noen som har rett til å komme om bord før andre? Foto: Knut Randem.

– Hvert år ser SVV at ferjetrafikken øker gjennom juni og har en topp i juli, før den avtar noe i august, svarer Marte Sørø i Statens vegvesen, Drift og vedlikehold.

– I forbindelse med utlysning av nye anbud blir det gjennomført trafikkanalyser for å dimensjonere kapasiteten best mulig. For noen samband vil det derfor i anbudet ligge inne at det blir satt inn ekstra ferje i et samband eller man øker antall avganger i sommersesongen. I tillegg har man mulighet gjennom kontrakten til å øke kapasiteten om det er behov.

For sommeren 2024 er det økt kapasitet i sommersesongen på følgende samband:
– Hella – Vangsnes – Dragsvik (satt inn 3. ferje i perioden mai – september)
– Lavik – Oppedal (økt produksjon på lørdager med ekstra ferje i perioden 22. juni – 10. august)
– Halsa – Kanestraum (økt produksjon på lørdager med ekstra ferje i perioden 1. juni – 25. august)
– Bognes – Skarberget (økt produksjon på B-rute i perioden juni – august)
– Bognes – Lødingen (satt inn 3. ferje i perioden juni – august)
– Bodø – Røst – Værøy – Moskenes (satt inn 3. ferje i perioden 31.mai – 1.september, ekstra supplering med 4. ferje i perioden 21. juni – 4. august).

– Selv om Statens vegvesen har økt kapasitet i enkelte samband, vil det være tidspunkter hvor det vil være stor trafikk og gjenstående kjøretøy. Vi oppfordrer trafikantene til å følge mannskapets anvisninger og ta det med ro, forteller Sørø.

Hvem har prioritet på fergene?
Med stor trafikk på fergene kommer også diskusjonen om hvem som har prioritet for å komme fram først.

Bobilverden.no har sett nærmer på regelverket. Det enkle svaret er at Statens vegvesen ikke har gitt fortrinnsrett til fastboende eller næringstransport på et generelt grunnlag på riksvegferjene. Det var i går Norges Lastebileierforbund klandret bobilene for å ta for mye plass på fergene. Også andre sliter når trafikken er stor.

– På sambandet Bodø – Røst – Værøy – Moskenes vil det være mulig å forhåndsbestille plass om bord på ferje, men det er en begrensning i at kun 50 prosent av kapasiteten pr tur kan forhåndsbestilles, forteller Sørø.

– For øvrige samband (og øvrige plasser på Bodø – Røst – Værøy – Moskenes) er det rekkefølgen man ankommer oppstillingsplassen som er gjeldene for hvem som får være med ferjen.

Hvem som har fortrinnsrett på fergene er regulert i Forskrift om transport med ferje.

Hovedregelen i forskriften er at kjøretøy tas med i den rekkefølgen de kommer til ferjekai/oppstillingsplass. Dette kan fravikes av mannskapet ved farlig last eller av stuings- og vekthensyn.

Ellers gjelder følgende: Utrykningskjøretøy under utrykning, teleselskapers og nettselskapenes feilretterbiler i tjenesteoppdrag og busser i rute har fortrinnsrett.
Kjøretøy i merket begravelsesfølge, hestetransport og transport av levende dyr i næringsvirksomhet har fortrinnsrett ved å varsle ferjefører senest 15 minutter før ferjeavgang.
Leger, jordmødre, hjemmesykepleiere, prester, veterinærer og politi har fortrinnsrett på tjenestereise som ikke kan utsettes.

Livsviktige transporter skal alltid gå foran dersom det blir for mange av de med fortrinnsrett. Statens vegvesen kan også gi fortrinnsrett til andre i særlige tilfeller.

– Det er fylkeskommunene som er takstmyndighet og som forvalter fylkesveisambandene. Enkelte fylkeskommuner har innført ulike ordninger ut fra trafikale forhold. Ut over det er det Forskrift om transport med ferje som følges, er svaret Samferdselsdepartementet gir.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *