Kan ta 40 år å reparere fylkesveiene

Regjeringen legger i Nasjonal transportplan 2022-2033 opp til å bruke 16 milliarder kroner over 12 år på å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Forfallet på fylkesveiene er på mellom 60 og 90 milliarder kroner.

Det vil koste mellom 60 og 90 milliarder å utbedre forfallet på fylkesveiene. Foto: NAF.

– Dette er alt for svakt når behovet er så enormt. Det betyr at det kan ta 40 år å ruste opp fylkesveiene, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF i en pressemelding.

Tirsdag kveld fortalte samferdselsminister Knut Arild Hareide til Dagsrevyen at Nasjonal Transportplan inneholder en pott til vedlikehold av fylkesveier på til sammen 16 milliarder over 12 år. De første seks årene skal det brukes 825 millioner årlig, mens de siste seks årene skal beløpet økes til 1825 millioner.

– 16 milliarder til fylkesveiene kan høres mye ut, men det er ikke mer enn det regjeringen nettopp lovet bort til to nye veier i Nordland og Troms. Samferdselssektoren i Norge preges av at det er mer populært å bygge nytt enn å vedlikeholde det vi har fra før, sier Ryste.

Hun tror regjeringens vedlikeholdsløfter vil skuffe mange folk rundt om i landet.

– NAFs medlemmer er tydelige på at politikerne trenger å prioritere opp vedlikehold, slik at de veiene som finnes i dag blir tryggere og bedre å ferdes på. På riksveiene har man over tid begynt å hente opp etterslepet, men fylkesveiene har ikke fått samme satsning. Det kan dreie seg om bedre asfalt, rassikring, og å breie ut smale passeringspunkter, sier Ryste.

Ryste stiller også spørsmål ved den manglende oversikten over det faktiske etterslepet på fylkesveiene.

– Samferdselsministeren sier etterslepet er fra 60 til 90 milliarder. En usikkerhet på 30 milliarder i et så viktig spørsmål er oppsiktsvekkende, og viser at fylkene trenger et kraftfullt bidrag fra staten for å få bukt med forfallet, sier hun.

Nasjonal transportplan 2022-2033 legges fram i sin helhet fredag 19.mars.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *