Kan spare millioner uten norsk tilleggsgodkjenning av bobiler

Hvert år bruker bobilforhandlerne millioner av kroner og mye tid på å vise nye bobiler for Statens vegvesen. Dette forsinker også utleveringen til kundene. Samfunnet kan spare over 9 millioner kroner på en foreslått forenkling.

Både Statens vegvesen og bobilimportører/forhandlere vil spare penger og tid på å akseptere EUs typegodkjenning.

Norge har en særløsning der bobiler som er typegodkjent i EU likevel må vises og godkjennes i Norge. Det er en dyr løsning både for forhandlere og Statens vegvesen.

Så godt som alle bobiler som registreres i Norge er allerede typegodkjent i EU med karosserikode SA og kjøretøygruppe M1. I det norske avgiftsregelverket er de omtalt som «campingbil».

Staten og næringslivet bruker årlig millioner av kroner på en norsk tilleggsgodkjenning. Statens vegvesen (SVV) bruker 5200 timer og forhandlere/importører bruker 5690 timer årlig for å godkjenne bobiler, har Skatteetaten beregnet i forslaget som nå er på høring.

I forslaget går Skatteetaten inn for å akseptere EUs typegodkjenning for bobiler dersom de har en minstehøyde på 250 cm. Det betyr at nye bobiler ikke må vises på trafikkstasjonene.

Den mulig besparelsen er på cirka 9,3 millioner kroner for samfunnet totalt. Dette fordeler seg med cirka 4,8 millioner kroner for bransjen og cirka 4,4 millioner kroner for SVV om man bruker en timepris på 850 kroner. Også Skatteetaten vil spare arbeid som i dag går med til veiledning om regelverket. Den totale besparelsen utgjør om lag 2500 til 3000 kroner for hver nye bobil som registreres.

Geir Holm, generalsekretær i NCB (Norges Caravanbransjeforbund), som representerer importører og forhandlere av bobiler, sier til Bobilverden.no at forslaget ved første gjennomlesning ser veldig greit ut. De går nå nøyere gjennom forslaget for å se om det er noe de ikke har fått med seg.

Enkle EU-krav
EU-typegodkjente bobiler kan skilles ut gjennom koden M1 personbil med karosserikode SA.

EUs krav til typegodkjenning av bobil er i forordning 2018/858 svært enkle. Det skal finnes seter og bord, egne soveplasser eller seter omgjort til soveplass, kokemuligheter og lagringsplass. Det kreves at utstyret skal være solid festet (rigidly fixed), men bordet kan gjerne enkelt fjernes.

EUs typegodkjenning stiller ikke krav om samsvar mellom antallet sengeplasser og antallet sitteplasser bilen registreres for. Dette blir muligens for kundene den mest praktiske endringen med nye regler.
Ellers vil kanskje mange reagere på at EU ikke stiller krav om toalett i bobilen.

Etter forslaget vil det ikke lenger bli krav om likt antall sengeplasser og seter i kjøreklar stilling. Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

EU-kravene er lite presise og detaljerte, og derfor ikke egnet for avgiftsdifferensieringen. Skatteetaten er på grunn av den særnorske engangsavgiften på bil redd for at personbiler blir tatt inn som bobil for å få redusert avgift. Derfor ønsker de å legge til et krav om en utvendig minstehøyde på 250 cm.

Selv med denne bestemmelsen ser de at bobiler kan få et sterkere personbilpreg, men regner med at høydekravet vil gjøre dette til et mindre problem. Informasjon om bilens høyde kan hentes ut av CoC-dokumentet som følger bilen. I 2019 ble det registrert kun seks bobiler med en høyde under 250 cm.

For de få bobilene som ikke er EU-typegodkjent i gruppe M1 SA, herunder kjøretøy som allerede er registrert i Norge, og som ønskes statusendret til bobil, foreslår Skatteetaten at dagens avgiftsmessige definisjon videreføres.

Dette er forslaget til regelendring
Skatteetaten foreslår altså å akseptere EUs typegodkjenning dersom bobilen er minst 250 cm høy. Andre bobiler må følge regler som stort sett tilsvarer dagens regler.

Her er forslaget til ny ordlyd i forskrift om engangsavgift § 2-5 Campingbil:

Som campingbil anses motorvogn som hovedsakelig er innrettet for boformål. For at en motorvogn skal anses som campingbil, må motorvognen være EU-typegodkjent som campingbil (M1 med karosserikode SA) og ha en utvendig høyde på minst 250 cm.

For at en motorvogn som ikke er EU-typegodkjent med karosserikode SA skal anses som campingbil, må følgende vilkår være oppfylt:
1. Campingrommet bak førerseteraden må ha en permanent takhøyde på minst 170 cm i en lengde på minst 200 cm, og en bredde på minst 150 cm (målt uten innredning).
2. Campingrommet må være utstyrt med kjøkkenbenk med vaskekum, klesskap, liggeplasser og bord. Utstyret skal være fastmontert.
3. Kjøkkenbenken må minst være 80 x 40 cm, og vaskekummen må romme minst 5 liter.
4. Klesskap må til sammen ha følgende minimumsmål; bredde 40 cm, dybde 40 cm, høyde 75 cm. Kravet til minimum bredde kan være fordelt på to eller flere skap.
5. Bordet må ha en flate på minst 0,3 m2 ved normal bruk.
6. Antall registrerte sitteplasser må ikke overstige antall liggeplasser. Liggeplassene kan være
permanente, eller basert på sittegrupper og seter, herunder forseter.
7. To liggeplasser må være minst 180 x 50 cm. Øvrige liggeplasser må være minst 160 x 50 cm.
8. Liggeplasser beregnet til to eller flere personer tillates smalnet i fotenden med inntil 20 cm, i opptil 50 cm lengde.
9. Ett av målekravene som nevnt i punktene 3-7 kan fravikes med inntil 10 %. Har en komponent flere målekrav (for eksempel bredde og høyde) gjelder muligheten kun ett av målene.

Høringsfristen er 22. oktober 2021. Endringen vil tre i kraft når regjeringen etter en gjennomgang av høringssvarene vedtar endringen. Det vil etter det vi forstår tidligst skje fra 1. januar 2022 når Statens vegvesen er klar til å ta i mot elektronisk CoC fra produsenten av bobilen.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *