Kan selger fraskrive seg ansvar for feil og mangler?

Når du kjøper en brukt bobil er det viktig å ha trygghet for at feil og mangler vil bli rettet. Mange bobilkjøpere forteller om forhandlere som ikke vil påta seg ansvar for feil og mangler. Noen henviser kjøper til leverandøren for å få utbedret feil. Andre viser til vilkår i garantien som begrenser adgangen til å rette krav mot selger. Noen fraskriver seg ansvar for feil i kontrakten.

Hva er rett og galt?

Mange bobilkjøpere velger derfor å kjøpe av en forhandler som tilbyr garanti. Men trenger de egentlig det? Kan en selger nekte å ta ansvar for feil og mangler?

Når du som kjøper får vite at selger tilbyr en femårs garanti, tenker du sikkert at denne bobilen vil være feilfri i fem år. Det er derfor selger tilbyr garanti. Fordi de vet at det vil få deg som kjøper til å føle deg trygg. En garanti regnes som en sikkerhet for at det ikke er feil og mangler på bobilen. For å være en juridisk garanti skal det gi deg større rettigheter enn det loven gir deg. Ikke alle garantier gjør det. En garanti er en privat avtale mellom selger og kjøper. Selger kan sette betingelser for å tilby deg garantien, f eks at alt vedlikehold utføres av forhandler. Eller det stilles krav om at det tas fukttest hvert år.

Noen forhandlere krever til og med at de skal ta fukttesten selv. Det er viktig å lese vilkårene i garantibeviset nøye. Hvis du befinner deg langt unna selger, vil slike vilkår bli vanskelige å følge. Ikke sjelden opplever jeg at kunden har større rettigheter etter forbrukerkjøpsloven enn det garantien gir. Garantien og loven gjelder parallelt. Det er det mange som glemmer.

Når du kjøper en bobil med bruktbilgaranti, tenker du at bobilen har blitt grundig undersøkt og reparert av forhandleren. Det er det som gjør at de kan tilby en garanti. Det at de har gjort så nøye undersøkelser gjør at de er trygge på at de selger deg en bobil som er i god stand. Det er derfor de kan tilby seg å ta et økt ansvar for feil og mangler. Når de har undersøkt den så nøye, så vet de hva de risikerer. Og du som kjøper vet at bobilen er trygg. Fordi fagkyndige personer har sjekket den grundig. Hvis garantibeviset er fullt av unntak og vanskelige betingelser, blir det noe annet. Da har ikke selger påtatt seg noe større ansvar enn om han hadde solgt bobilen uten garanti. Hvis garantien ikke gir deg noen økte rettigheter, kan du ikke vite om den er så nøye undersøkt og reparert heller.

Advokat Randi Munkeby.

Husk at du ikke er avhengig av en garanti for å kunne reklamere over feil. Du har også lovbestemte rettigheter som forbrukerkjøper. Forbrukerkjøpsloven gjelder når du som privatperson kjøper bobil av en som driver med salg i næringsvirksomhet.

Etter forbrukerkjøpsloven har du rett til å få utbedret mangler som utgjør et vesentlig avvik fra det du ble forespeilet ved kjøpet. Du kan også reklamere dersom tilstanden til bobilen ikke samsvarer med opplysningene du fikk. Hvis bobilen har en mangel etter forbrukerkjøpsloven, spiller det ingen rolle om garantien har gått ut. En forhandler kan med andre ord ikke frasi seg ansvar for feil og mangler. Han kan ikke si at du ikke har rett til å reklamere fordi du ikke har fått utført årlige tester hos dem.

Du kan rette kravet ditt mot den du har kjøpt bobilen av. Du kan også rette kravet direkte mot produsenten. Det er du som kjøper som velger hvem du vil rette kravet ditt mot. Selger kan ikke henvise deg til leverandøren. Selv om garantien krever at du skal forholde deg til en bestemt forhandler, kan du ha rett til å kreve at selgeren utbedrer feilen.

Fristen for å reklamere etter forbrukerkjøpsloven er fem år fra du kjøpte bobilen. Det vil si at en femårs garanti ikke gir deg lengre sikkerhet enn det du har etter loven. Hvis en større del ryker etter kort tid, vil det være en mangel etter forbrukerkjøpsloven når den er ment å vare lenger. Du er sikret mot skjulte feil og mangler, også når du kjøper bobil uten bruktbilgaranti. Hvis det er en mangel etter forbrukerkjøpsloven, spiller det ingen rolle om garantien har gått ut. Selgeren kan ikke nekte å utbedre feilen selv om garantien har gått ut.

Mange selgere opererer med ansvarsfraskrivelser i kjøpekontrakten. Det vanlige er å ta forbehold om at bobilen selges som den er. Det vil si at kjøperen ikke kan klage over forhold som var til stede ved kjøpet. Du som kjøper må undersøke bobilen nøye før overtakelsen. Du kan ikke klage over feil som du kjente til eller måtte ha kjent til før du kjøpte den. Hvis feilen var synlig ved kjøpet, kan du altså ikke reklamere over feilen etterpå. Hvis feilen var skjult under visningen, f eks råteskader som er dekket av panel, er det en mangel om det er vesentlig og du kan reklamere over det.

Noen ganger hevder selger at bobilen ble solgt som et oppussingsobjekt. Det kan han godt gjøre. Det er ikke noe galt i å selge en bobil med feil og mangler, men da må kjøper ha fått opplysninger om feilene på forhånd. Selger må bevise at han opplyste om feilene. Det er ikke nok å skrive i kontrakten at den selges som et reparasjonsobjekt. I rettspraksis er det ikke lagt noe vekt på slike betegnelser så lenge det ikke gjenspeiles i prisen. Da regnes det bare som et vanlig som den er- forbehold.

Av advokat Randi Munkeby,

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *