Innfører CO2-grense for biler over 3500 kg

EU legger press på produsentene av biler over 3500 kg for å få ned CO2-utslippene. Samferdselsdepartementet foreslår endring av veitrafikkloven.

Nå skal det også stilles krav til CO2-utslipp fra biler over 3500 kg. Foto: Knut Randem.

EUs forordning for å redusere utslipp av CO2 fra transportsektoren og fra tunge kjøretøy spesielt inkluderes nå i EØS-avtalen. Samferdselsdepartementet har derfor sendt på høring et forslag om endring av norsk lov for å kunne reagere og rapportere på samme nivå som EU.

Forordning (EU) 2019/1242 av 20. juni 2019 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye tunge kjøretøy har nærmere bestemmelser om mål for reduserte CO2-utslipp for hele EU-flåten av tunge kjøretøy og for hver fabrikant, verifikasjon av utslipp og beregning av overtredelsesgebyr ved manglende oppfyllelse av utslippsmålene. Forordningene retter seg i all hovedsak mot produsenter av tunge kjøretøy.

– I Norge står vegsektoren for nær 20 prosent av de totale utslippene. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Derfor samordner vi nå norske krav med EU-regelverket med mål om å redusere CO2-utslipp fra lastebiler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Lovendringen retter seg mot bilprodusenter. Tilsvarende regulering er tidligere innført for personbiler og lette varebiler der produsentene trues av gigantiske bøter dersom de ikke oppfyller utslippskravene for konsern eller gruppering. Det er første gang EU har satt krav til utslipp av CO2 fra biler over 3500 kg.

Krav til reduserte utslipp gjelder ikke det enkelte kjøretøy, men gjennomsnittlig utslipp for alle kjøretøy fra hver produsent. Ettersom Norge ikke har produsenter av lastebiler, vil de norske utslippene av CO2 fra lastebiler først og fremst skyldes innsatsen som gjøres av bilprodusentene.

For bobiler vil det nye regelverket ikke få praktisk betydning for den enkelte, men med lavere CO2-utslipp vil også dieselforbruket gå ned. Det kan også føre til økt interesse for å utvikle utslippsfrie alternativer.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *