– Ingen sammenheng mellom alder og ulykker

Fokuset på eldre bilføreres helse kan være plagsomt. Mange får problemer med å fornye førerkortet på grunn av utvidede helsekrav. Krav mange mener ikke er relevante for evnen til å kjøre bil. Nå får de støtte av ny forskning.

Svenske myndigheter har konkludert med at det ikke er sammenheng mellom alder og trafikkulykker. I Norge strammes kravene om helsekontroller inn fra fylte 70 år. I Sverige kreves ikke helseattest pga alder.

Det er den svenske Transportstyrelsen som sammen med forskere i Statens väg- och transportforskningsinstitutt har utredet om det finnes noen sammenheng mellom sykdommer og innblanding i trafikkulykker med fokus på bilførere over 65 år.

Sverige har ikke obligatoriske helsekontroller av eldre bilførere slik det er i Norge og mange andre land i EU/EØS.

I Sverige har man ikke sett på dette som en risiko ettersom det mangler faktisk dokumentasjon på at slike helsekontroller har noen effekt.

Studien viser at førere med alderstypiske sykdommer som hjerte- og karsykdommer og synsforstyrrelser ikke har så stor sannsynlighet for å bli innblandet i ulykker. At heller ikke demente har høy sannsynlighet for å komme i ulykker forklares med at disse trolig slutter å kjøre bil når sykdommen er diagnosert.

– Konklusjonen vi trekker er at resultatene ikke taler for at vi behøver å gjøre en større utredning for å eventuelt innføre helsekontroller for eldre bilførere, sier Maria Skyving, saksbehandler i Transportstyrelsen i en pressemelding.

Det er likevel enkelte sykdomsgrupper Transportstyrelsen ønsker å utrede videre fordi de sannsynligvis fører til økt ulykkesrisiko.
Det gjelder misbruk- og avhengighetssykdommer, psykiske sykdommer, epilepsi og diabetes. Med unntak av diabetes er dette sykdommer som ofte kan komme i yngre aldersgrupper. I videre studier vil de derfor ikke begrense seg til alder, forteller Skyving.

I Norge er status den at i lette førekortklasser kreves helseattest fra fylte 75 år. Attesten er gyldig i tre år. For de tyngre klassene (C og høyere) kreves ny helseattest hvert år fra fylte 70 år.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no
Kilder: Trafikkstyrelsen og Statens vegvesen

Del dette med andre:

  2 comments for “– Ingen sammenheng mellom alder og ulykker

  1. Jeg ser at det er noen som påstår at en blir mer ulykkesutsatt med alderen, jeg prostituerer på det mest veneriske, antagelig er jeg er like god sjøfør som jeg var for tredve år siden! Det er ikke alderen det kommer an på, men helsetilstand og den enkeltes evner bak rattet!

  2. På tide å få slutt på denne diskrimineringen av eldre friske folk i Norge nå. Dessuten er det kostbart og inneffektivt for samfunnet. Frigjorte ressurser kan omdisponeres til f.eks å øke aktivisereingen for beboere på alders- og sykehjem som verken kjører bil eller kommer seg ut på annen måte. Der er det mye å ta tak i. Håper våre politikere også følger opp dette og avvikler dagens ordning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *