Ingen løfter om lavere ferjeforskudd

Kan samferdselsministeren tenke seg å senke ferjeforskuddet for biler over 8 meter? Vi stilte spørsmålet til departementet og fikk et svar.

Mange synes forskuddsbeløpet kan bli ubehagelig høyt. Foto: Knut Randem.

For å få maksimal rabatt på ferjer i Norge må du betale et forskudd som billettprisen trekkes fra. Når restbeløpet i forskuddet ikke dekker billettprisen får du heller ikke maksimal rabatt, som er 50 prosent. Du må altså passe på å fylle opp kontoen i AutoPass Ferje i tide. AutoPass Ferje må ikke forveksles med ordinære AutoPass-avtaler og krever en egen avtale.

Biler som er opp til 8 meter lange må betale inn et forskudd på kr 3600 og biler med lengde fra 8,01 meter og opp til 15,50 meter må betale inn et forskudd på kr 14 300 for å få den attraktive rabatten på fergebilletter.

Mange lesere har henvendt seg til Bobilverden.no og sagt at de synes det er mye penger å ha utestående om bobilen er noen centimeter lenger enn 8 meter lang. Redaksjonen bestemte seg for å spørre samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) om han kunne tenke seg å gjøre noe med det store forskuddsbeløpet. Regjeringen satte jo ned forskuddene vesentlig som et koronatiltak fra 1. april til 30. juni i år. Kan dette handlingsrommet brukes for å lette på forskuddskravet?

Redaksjonen presiserte at vi ikke spurte om han ville gjøre noe med billettprisene, men at spørsmålet kun gjelder forskuddet for biler over 8 meter.

Vi spurte om samferdselsministeren kunne tenke seg å enten la kjøretøy i kjøretøygruppe M1 betale forskudd som for kort bil eller om han kunne tenke seg å øke grensen på 8 meter til 9 eller 10 meter.

Utydelig svar
Svaret kom fra statssekretær Ingelin Noresjø: «Prisene for å ta ferje tar utgangspunkt i hvor mye plass kjøretøyet tar på ferjedekket. Det har vært en rettferdig måte å sette priser på, mener vi. Det vil være utfordringer med å skille mellom formålet for ferjeturen, altså om det er for ferietur eller næringstransport.  Vi er opptatt av at det skal være gode rabattsystemer, men vi ser at det er diskusjon rundt både forhåndsinnskudd og priser generelt. Dette engasjerer mange, og derfor tar vi også med oss innspillene fra bobileiere i videre arbeid med ferjetakster».

Bobilverden.no har igjen presisert overfor departementet at spørsmålet ikke gjelder prisen på ferjebilletter, men kun størrelsen på forskuddet. Det har ikke ført til at vi har fått noe annet svar.

Organisasjonene har engasjert seg
Spørsmålet om forskuddsbetaling for ferjer har også vært et tema for organisasjonene. Tor Henriksen, styremedlem i Norsk Bobilforening forteller at dette har vært blant temaene de har tatt opp med myndigheten gjennom lang tid. Saken har vært drøftet med Stortingets transportkomite og med statssekretærer. Et møte med samferdselsministeren ligger i bero på grunn av pandemien. Der skal dette være et av temaene de ønsket å ta opp.

Anita Hokholt Engh, fagsjef i Norsk Bobil- og Caravanclub forteller at også de har over tid har vært opptatt av dette temaet. Så sent som i oktober tilskrev de både Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet, men har ikke kommet nærmere et positivt svar.

Begge organisasjonene har henvist til nedsettelsen av forskuddet, som ble gjort i våres, og mener det fortsatt er nødvendig med en koronasenking inntil et permanent vedtak kan gjøres.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: 50 prosent rabatt på ferger om du har fergekonto

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *