Ingen forslag om turistskatt nå

Flere kommuner har bedt om at turistskatt innføres. Stortinget har også bedt om det, men regjeringen ser mange problemstillinger og vil utrede mer.

Lofoten er blant områdene som ønsker turistskatt. Nusfjord er et av Norges eldste og best bevarte fiskevær. Foto: Knut Randem.

Blant annet Beitostølen, Nordkapp, Vestlandet og Lofoten har bedt om å få være pilotprosjekter i en utprøving av turistskatt. Regjeringen har i Hurdalsplattformen åpnet for å gjennomføre pilotprosjekter, men mener det er for tidlig.

Stortinget har bedt regjeringen om et forslag til turistskatt senest i budsjettet for 2024. Den anmodningen innfrir ikke regjeringen nå.

Turistskatt finnes i flere land og legges ofte på overnattinger. I Norge finnes ikke tilsvarende øremerkede skatter innen reiselivsnæringen.

Kommuner, som ber om innføring av turistskatt, vil ha denne for å bruke inntektene til fellestiltak beregnet på turister.

Reisemålsutvalget har anbefalt en ordning med et nasjonalt besøksbidrag, som innkreves via ulike transportformer inn til eller ut fra landet. Deres forslag har vært til høring og skal nå vurderes før regjeringen bestemmer seg.

Regjeringen skriver til Stortinget at innføring av en lokal eller statlig turistskatt, der inntektene skal gå til å finansiere fellesgoder, reiser krevende prinsipielle, økonomiske, administrative og rettslige spørsmål blant annet knyttet til EØS, personvern og allemannsretten.

Også ved eventuelle lokale ordninger ser regjeringen flere problemstillinger som må utredes. Dessuten må det sikres at inntektene fra en turistskatt går til fellesgodeformål.

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer det slik at det er behov for mer tid til å utrede oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med oppfølging av anmodningsvedtaket på et senere tidspunkt, skriver den i sin proposisjon om skatter og avgifter i 2024.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *