Ikke fornøyde med budsjett for veivedlikehold

NAF og Trafikksikkerhetsforeningen er ikke fornøyde med forslag til veibudsjett i 2021. Hareide leverer ikke og fylkesveiene forsømmes, mener de.

Det brukes for lite på skredsikring og vedlikehold regjeringens forslag til statsbudsjett, mener NAF. Foto: NAF.

– NAF hadde store forventninger til at samferdselsminister Knut Arild Hareide skulle levere på bedre rassikring og veivedlikehold. Det gjør han dessverre ikke, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF.

Dette er Knut Arild Hareides første statsbudsjett som samferdselsminister, og han har tidligere vært tydelig på at han er enig med NAF i at vedlikehold burde vært prioritert høyere, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Vi er overrasket over at bevilgningene til vedlikehold og fornying av veiene i praksis står på stedet hvil, rundt 5 milliarder kroner. I tillegg økes ikke støtten til rassikring og det er ingen nye skredsikringsprosjekter inne, sier Skjøstad.

Enormt etterslep
Regjeringen skriver i forslaget til statsbudsjettet for 2021 at ESA, overvåkningsorganet for EØS-avtalen, har igangsatt en traktatsbruddprosedyre mot Norge for manglende overholdelse av fristen for oppgradering av tunneler.

– Dette bekrefter det NAF har sagt hele tiden; at tempoet på veivedlikehold må prioriteres høyere enn i dag, sier Skjøstad.

I 2019 hadde hele 40 prosent av fylkesveiene dårlig eller svært dårlig dekketilstand, mener NAF.

Fylkesveiene må ikke bli redusert til et annenrangs veinett, med store forskjeller i skaderisiko og framkommelighet sammenlignet med riksveiene, skriver Trafikksikkerhetsforeningen i en pressemelding. De vil derfor ha en større målrettet statlig overføringer til vedlikehold for å gjøre fylkesveiene tryggere.

Selv om fylkesveiene er fylkeskommunene sitt ansvar, så er vedlikeholdsetterslepet enormt. Vi skal ikke glemme at 17 200 km riksvei i 2010 ble omgjort til fylkesveier, uten av bevilgningene til vedlikehold ble fulgt godt nok opp. Sikkerheten på våre veier kommer hele landet til gode, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

– Bevilgningene til vedlikehold har stått på stedet hvil i mange år, mens antallet kroner som går til investeringer har doblet seg. Dette er ikke holdbart. Våre undersøkelser viser at folk heller vil prioritere mer vedlikehold enn nye veier, om de må velge, sier Skjøstad.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *