I hundre med tilhenger

Neste år kan det bli en realitet. Fartsgrensen for bil med tilhenger er på vei opp fra 80 til 100 km/t. Men først skal et forslag til regler på høring.

Det blir trolig lov å kjøre i 100 km/t med bremset henger i løpet av neste år.

Det var Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann Sverre Myrli som i Stortinget spurte samferdselsminister Jon Georg Dale(Frp) om han ville ta et initiativ til en revidering av reglene for maksimalhastighet for bilkjøring med tilhenger med brems.

De nåværende reglene med en fartsgrense på 80 km/t har ligget fast lenge. Samtidig har det vært en utvikling mot høyere maksimalhastigheter på vegnettet. Vanlige personbiler har fått økt egenvekt og har dessuten i dag integrert sikkerhetsutstyr som ikke fantes tidligere, som ABS-bremser, filskiftevarsler og stabilitetskontroll. Dagens hastighetsbestemmelser for tilhengere med brems er dermed tilpasset et trafikkbilde som ikke lenger stemmer med dagens virkelighet, skrev Myrli i sitt spørsmål til statsråden.

Høring trolig før årsskiftet
I sitt svar kan Dale fortelle at Vegdirektoratet i 2018 gjorde en vurdering av enkelte tema knyttet til forskjellige hastigheter på ulike kjøretøy på motorveier. Motorvogn med tilhenger var et tema som ble vurdert i denne sammenhengen.

Samferdselsministeren har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utarbeide og sende på høring et forslag om høyere hastighet for godkjente tilhengere utstyrt med dekk dimensjonert for hastigheten. I denne sammenhengen bruker han begrepet «Tempo 100-ordning», som benyttes som betegnelse i Tyskland og Danmark. Hva som ligger i dette må vi vente og se til høringsdokumentet sendes ut.

Høringsforslaget skal etter planen sendes ut før årsskiftet. Det er derfor ikke nå mulig å si noe om detaljene som vedrører bobiler, vekt og tilhenger. Det var Motor som først omtalte denne saken.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *