Hyller sjåførene i ny fartsfilm

Stadig flere holder fartsgrensen, og fartssynderne i trafikken er blitt i mindretall. Ferske målinger fra Statens vegvesen viser at mer enn seks av ti nå holder fartsgrensen.

Statens vegvesen har lansert kampanjefilm for fartsgrensene. Foto: Statens vegvesen.

Nå ruller vegvesenet ut en ny film i fartskampanjen hvor de hyller flertallet av sjåførene i trafikken.

– Våre målinger for 2021 viser at 60,1 prosent overholdt fartsgrensene i fjor. Det er en økning på hele 14,5 prosentpoeng siden 2006, sier Guro Ranes – som er leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Dette viser en svært god utvikling og positiv trend. At stadig flere holder fartsgrensene, har vært et viktig bidrag for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Det er viktig å synliggjøre at det blant folk flest har blitt vanlig å holde seg på riktig side av fartsgrensene, fortsetter Ranes.

Forskning viser at menneskers generelle oppfatninger om hva andre gjør og mener, ikke alltid stemmer overens med virkeligheten. Det gjelder også i trafikken. Mange tror feilaktig at «alle andre» kjører for fort og forventer det av dem også. Å korrigere slike misoppfatninger er viktig, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

«Litt over» er farligere enn mange tror
Mange tror kanskje at det bare er råkjøring som er problemet, men det stemmer ikke. En stor andel av fartsulykkene skjer i en fart som bare er litt over fartsgrensen, eller for fort etter forholdene. De som bryter fartsgrensene, kjører som regel bare noen få kilometer over.

– Fart og fartsgrenser har alltid engasjert folk og meningene har vært mange. Men fart handler ikke om hva vi mener eller føler. Fart er fysikk. Å forstå risiko og sannsynligheter er ikke lett, verken i trafikken eller ellers. Men sammenhengen mellom fart og ulykker er tydelig, sier Ranes.

Fart kan både være årsaken til at en ulykke skjer, og at en ulykke blir mer alvorlig enn den ellers ville blitt. Det skal ikke så mye til før noe plutselig og uforutsett kan skje i trafikken – og da kan selv den minste, lille fartsovertredelse ha stor betydning for om man klarer å reagere og stoppe i tide. Høy fart er ikke bare farlig, men skaper også utrygghet hos andre i trafikken.

Bli mer bevisst på egen fart
– Å kjøre litt for fort kan både være en bevisst og en ubevisst handling. Noen vil kanskje innrømme at de av og til bevisst velger å kjøre litt over og dermed bryte fartsgrensene, mens andre kanskje bare glemmer seg bort. Det aller viktigste vi kan gjøre er å bli mer bevisst på hvilken fart vi kjører i, at vi faktisk holder fartsgrensen og kjører etter forholdene.

– Vi ønsker alle å føle oss trygge i trafikken. Både for oss selv og de vi er glad i. Det er gledelig at flertallet gjør det gjennom å holde fartsgrensene.Dette viser at folk flest har fått et forhold til fartsgrensene, sier Guro Ranes.

Her kan du se kampanjefilmen Statens vegvesen har laget:

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *