Hvordan er det med sikkerheten?

Campingplasser og bobilparkeringer er ofte temmelig uorganiserte og plasseringen av enhetene overlates til den enkelte. Tar alle sikkerheten like mye på alvor? Hvor langt skal det være til naboen når du sover?

Brannsikkerhet må tas på alvor. Selv om en bobili i rekka står motsatt av de andre gjelder fortsatt kravet om avstand. Foto: Knut Randem.

Brannsikkerhet må tas på alvor. Selv om en bobili i rekka står motsatt av de andre gjelder fortsatt kravet om avstand. Foto: Knut Randem.

Du har kanskje sørget for sikkerhet hos deg selv. Du har selvfølgelig kontrollert gass- og elanleggene, og bobilen er ellers i god teknisk stand. Du tar dine forholdsregler, men hva med naboene? Har de passet på en god teknisk sikkerhet eller er de parkerte bomber? Men det kan også skje uhell selv om vedlikeholdet er aldri så godt. Derfor er det viktig med avstand.

Tre eller fire meter?
Vi hører om tremeters-regelen og det snakkes om firemeters-regelen. Det er tremeters-regelen som automatisk gjelder for hele landet. Den er fastsatt i TEK10 (Byggteknisk forskrift). I tillegg kan kommunene vedta strengere regler i sine lokale forskrifter.

Vi siterer fra veiledningen til TEK10:
”Campingenheter bestående av campingvogn, bobil eller telt og lignende med tilhørende fortelt, terrasser, levegger mv., må skilles med avstand minimum 3,0 m. Brennbare konstruksjoner som har høyde mer enn 0,5 m over terreng medregnes som del av campingenheten. Bil som ikke er beregnet for overnatting kan plasseres i mellomrommet mellom campingenhetene.”

Det heter videre at tre meter ikke er tilstrekkelig avstand for å hindre brannspredning, men at dette er en avstand som vil forsinke brannspredningen slik at personer nær brannen rekker å rømme.

For å hindre storbrann stiller TEK10 krav om at campingplassen må deles opp i parseller på maksimalt 1200 kvm. Mellom disse parsellene skal det være en avstand på minst åtte meter. Dette skal hindre spredning og sikre adkomst for brannvesenet.

Anbefaler fire meter
Norsk Brannvernforening anbefaler at du parkerer bobilen i god avstand fra naboene – helst minst fire meter. I tillegg til TEK10 kan det være fastsatt strengere regler i de enkelte kommuner. Vi har sett lokale forskrifter med krav om opptil seks meters avstand mellom enhetene på campingplasser, men disse kan være fastsatt ut fra et ønske om spredning i bebyggelsen av estetiske grunner og ikke av sikkerhetsmessige grunner.

Forskriftene nevner ikke særskilt bobilparkeringer. Vi må likevel gå ut i fra at tremeters-regelen gjelder som et minimum også på bobilparkeringer. Det er ikke lenge siden brannvesenet i Larvik stengte en bobilparkering blant annet fordi den var dårlig merket opp og med for smale plasser. Plassen ble åpnet igjen etter en uke, så det er ikke alltid så mye som skal til for å sørge for nødvendig sikkerhet.

På ubetjente bobilparkeringer må den enkelte selv ta hele ansvaret for trygg avstand, men også på betjente plasser og campingplasser er det avgjørende at den enkelte tenker på sikkerheten – selv om plassdriver ikke tar dette så høytidelig.

Del dette med andre:

  5 comments for “Hvordan er det med sikkerheten?

  1. Kanskje noen snart bør informere tyskerne også om hva som er kravet for dem liker seg tydelig best når dem kan klemme seg imellom 2 som har tenkt på sikkerheten. Hva med et oppslag på alle campingplasser om dette. Jeg har opplevd mer enn 1 gang at dem plasserer seg på 2 m. avstand.

    • Hei
      Det er nok ikke bare de Tyske som må informeres, har snakket med flere norske med bobil som ikke viste at det var slike bestemmelser , kanskje de har hatt båt og det ser ikke ut som det er noen avstand i havner, da må de sette seg inn i de regler som gjelder for camping. Tilogmed nye bobilplasser holder ikke mål , hvert fall ikke vis en skal ha ut markise med vegger f.eks.Aage

  2. Hvis jeg har forstått dette rett så skal det altså være minst tre meter fra fortelt/markise med og uten vegger/ spikertelt og hytter …til neste enhet ? Mvh Winnie

  3. Hadde et tilfelle i helgen hvor bobiler og campingvogner opptok hele parkeringen til båthavna,klarte så vidt og snike meg mellom otil en plass ved porten og da var det ikke plass til flere, En som skulle ut med båten måtte krangle for og få plass til bilen for og komme seg på sjøen. Camerne ble bedt om og flytte til andre siden av området men til ingen nytte.De fikk beskjed 2 ganger men nei de flyttet ikke. Jeg tenker brannsikkerhet og eventuell ulykke inne i havnen . Ikke mulighet for brannbil og komme frem om de måtte til porten , Dette er en privat båtforening som er annlagt og oppbygget ved dugnad . Synes dette var en skremende holdning Blant capmerne,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *