Hvor mye forurenser en bobil?

Andreas Brekke i Østfoldforskning fortalte nylig medlemmene i NCB hvordan klimaregnskapet blir utarbeidet. Foto: Knut Randem.

Er bobilen et transportmiddel eller et overnattingssted? Nei, det er noe helt annet, slår seniorforsker Andreas Brekke i Østfoldforskning fast. Han har fått i oppdrag å beregne hvor miljøvennlig det er å ha med seg hytta på tur.

Norges CaravanBransjeforbund (NCB) har gitt Brekke og Østfoldforskning AS i oppdrag å lage et klimaregnskap for bobiler. Klimaregnskapet skal settes opp som et uavhengig forskningsprosjekt der de skal sammenligne bobilen med andre transport-, fritids- og ferieformer.

Nylig presenterte Brekke prosjektet på et medlemsmøte i NCB hvor også Bobilverden.no var tilstede. Oppdraget er å finne ut hvor klimavennlig en bobil er. Det betyr at de skal finne ut hvor store klimagassutslipp aktivitetene i en bobil medfører sammenlignet med andre former for ferie- og fritidsutfoldelser.

Det er mange hensyn å ta når et klimaregnskap skal utarbeides. Illustrasjon fra Brekkes foredrag.

– En slik sammenligning vil ta for seg hele livsløpet, sier Brekke. Han viste NCB-medlemmene blant annet hvilke modeller han kommer til å benytte seg av. Dette er internasjonale standarder og metoder for slike sammenligninger.

Brekke fortalte at de vil se på utslipp per personkilometer sammenlignet med andre transportmidler, utslipp per overnattingsdøgn sammenlignet med andre overnattingsalternativer, utslipp per bobiltur sammenlignet med andre feriereiser og utslipp for hele bobilbestanden sammenlignet med om alle disse skulle dra på alternative ferier.

En referansegruppe skal sikre at regnskapet tar hensyn til de riktige sammenhengene. Partiet Venstre har sagt seg villig til å delta i referansegruppa. Det er en direkte konsekvens av det brede kontaktarbeidet NCB rettet mot Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet sist høst.
– Det var et positivt møte med Venstre og vi har en god dialog. Det har gitt dem en bedre forståelse for bransjen, men de har også sine miljømål, sier generalsekretær Geir Holm i NCB.
– Vi må som bransje være med å ta ansvaret for mer miljøvennlige alternativer så langt vi har mulighet for. Og så er det slik at fakta trumfer alt. Klimaregnskapet Østfoldforskning skal utarbeide er vårt forsøk på å skape et felles faktagrunnlag. Det grunnlaget må vi forholde oss til for å være troverdige i debatten, sier Holm.

Hvorfor lav engangsavgift for bobiler?
Bobilverden.no har forsøkt å finne årsaken til den lavere engangsavgiften uten å finne et entydig svar. En teori er at det i sin tid ble regnet med at bobiler står mer enn de går. Men en mer troverdig teori er den som tar utgangspunkt i en definisjon av en bobil som et chassis påmontert en ”campingvogn”. Og en campingvogn er det som kjent ikke engangsavgift på. Etter denne teorien kan det ikke beregnes engangsavgift for den kostbare bodelen.

Uansett hva årsaken til den lavere engangsavgiften er så er det en kjensgjerning at Venstre i forbindelse med de fire siste statsbudsjettene har forsøkt å øke engangsavgiften vesentlig.
– Det siste forsøket i høst ville økt prisen for en middels stor bobil med 200 000 kroner. Det ville vært svært alvorlig for våre medlemsbedrifter og antallet arbeidsplasser i næringen om det hadde blitt gjennomført, sier Holm.

Det er mange parametere som påvirker kretsløpet. Illustrasjon fra Brekkes foredrag.

Østfoldforskning skal fullføre klimaregnskapet for bobiler innen juni 2018. Brekke har tidligere gjennomført undersøkelser om hvor mye klimagasser elbiler slipper ut gjennom sitt livsløp. Den viser hvor komplekse sammenhengene er. Du kan lese om denne undersøkelsen hos TV2.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Bobil er ingen klimaversting

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *