Hvor gjør du av gråvannet?

Det går ofte diskusjoner om hvor gråvannet i bobilen skal tømmes. Mange mener det er ufarlig. Kan det tømmes i naturen? Eller skal det tømmes i tømmestasjoner? Svaret er ikke enten eller, men Miljødirektoratet gir en klar anbefaling.

Tømmestasjoner finnes blant annet på noen rasteplasser, som her på Hellåga ved Sjonafjorden. Foto: Jarle Wæhler/Statens vegvesen.

Gråvann er den delen av avløpsvannet som kommer fra kjøkken og bad i bobilen. Toalettet er ikke inkludert i begrepet gråvann.

Gråvann inneholder vanligvis såperester som er organiske forbindelser, som kan påvirke vannkvaliteten og vannlevende organismer dersom de slippes ut til en vannforekomst, skriver Miljødirektoratet på sin hjemmeside.

Bobil balanserer på grensen
Miljødirektoratet skriver at: utslipp av gråvann fra en bobil vil etter vår vurdering vanligvis omfattes av det generelle unntaket i forurensningsloven paragraf 8 for utslipp som ikke medfører nevneverdig skade eller ulempe.

Likevel fraråder Miljødirektoratet å tømme gråvann fra bobiler i naturen. For, som direktoratet skriver, dette betyr samtidig at grensen for hva som er lovlig og ulovlig utslipp av gråvann må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Miljødirektoratet viser til at på steder der flere bobiler eller campingvogner oppholder seg jevnlig over tid, kan summen av utslipp av gråvann føre til en påviselig forurensningseffekt – selv om utslippet fra den enkelte bobil kan være ubetydelig. Det er spesielt viktig å være forsiktig dersom det er drikkevannskilder i området.

Ettersom det er vanskelig for den enkelte bobileier å vurdere effekten av utslippet, ber Miljødirektoratet om av tømmestasjoner alltid benyttes for tømming av gråvann. Dette er nok også den beste løsningen for bobilfolks rykte i allmennheten.

Kommunenes plikt
Etter forurensningsloven paragraf 26 har kommunene en plikt til å sørge for tømming av gråvann og toaletter fra bobiler og andre med slike behov.

Mange kommuner har ikke oppfylt sin plikt etter loven, men det finnes også tømmestasjoner i regi av private aktører. Du finner en oversikt over tømmestasjoner i Bobilplassen.no.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  4 comments for “Hvor gjør du av gråvannet?

 1. Jeg må bare innrømme at jeg ikke får så veldig dårlig samvittighet av å tømme gråvann i naturen, tross alt verre å kjøre milevis til nærmeste tømmestasjon.
  Hva med båtfolket, der går både gråvann og brunvann ut i havet.Båtfolk jeg kjenner unngår å bruke tømmestasjonene på grunn av hygiene.
  Og hva med alle hyttene i landet, hvorav de fleste ikke er tilknyttet avløpsnett.
  Som vanlig er det bobilfolket som skal stigmatiseres, men for all del gi oss en god infrastruktur av tømmestasjoner, så vil nok bobilbilistene bruke disse til gråvanntømming.

 2. Jeg bruker miljøvennlige såper, så gråvannet tømmes gjerne i nærheten av sjøkanten. Eller ved tømmestasjoner. Så her er forurensningen lik null. Har selv septiktank der overvannet ledes i rør og havner i ei lukket grøft med drenerende masse. Ved et vannreservoar i en nabokommune ligger en død elg og råtner. Siden det ikke vises noen skade på vannet gjør ikke kommunen noe med denne elgen. Kommunene tillater lagring av tusener av liter olje rundt om på våre fjelltopper i form av lagring i vindturbiner. Kommunene tillater enorme utslipp i våre fjorder i form av økt biomasse fra oppdrettsnæringen. Listen kan bli lang.
  Så om jeg slipper ut noen liter vann med matsmuler og miljøvennlige såper, betyr ikke noe i det hele tatt.

 3. Jeg begrenser fett og såpe i gråvannet fra kjøkken og bad. Vi benytter tømmestasjoner på campingplasser ved avreise. Må vi tømme utenom disse velger vi et sted hvor det er egnet. Anser oss ikke som miljøsvin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *