Helseattest gir trøbbel i Stortinget

Stortinget ba om at kravet om aldersbetinget helseattest for eldre bilførere skulle avvikles. Hareide nektet og trues nå med riksrett. Hva gjør den nye samferdselsministeren?

Helseattest for eldre bilførere gir problemer for avgått samferdselsminister. Illustrasjonsfoto: UHGO/Pexels

Både i februar og mai 2021 vedtok Stortinget etter forslag fra henholdsvis SV og Frp å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere. I det siste vedtaket ble det gitt en frist til senest 1. august for å gjennomføre vedtaket. En måned senere kontret daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (Kr.f.) at han ikke aktet å gjennomføre Stortingets vedtak innen fristen.

I oktober hadde Hareide fått de utredningene han ventet på fra fagmyndighetene:
– Jeg oppfatter rapporten som en sterk faglig anbefaling om å beholde kravet om helseattest. Derfor ønsker jeg ikke å fjerne det, av hensyn til trafikksikkerheten. Det vil være opp til den nye regjeringen å ta stilling til hvordan dette skal følges opp videre, sa Hareide da.

At Hareide nektet å gjennomføre Stortingets anmodningsvedtak om å oppheve kravet om helseattest får nå et etterspill i Stortinget. Motor melder at Frp har bedt Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité avklare om et slikt vedtak i Stortinget er bindene for regjeringen. De har bedt Stortingets ansvarskomimisjon undersøke om Hareide har brutt ansvarlighetsloven.

I ytterste konsekvens kan dette lede fram mot en riksrettsak mot Hareide. Kontroll- og konstitusjonskomitéen skal ta stilling til Hareides håndtering i februar. Hareide er ikke lenger politisk aktiv på dette nivået.

Ny statsråd, ny vurdering
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) representerer et av partiene som støttet vedtakene om å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere. Etter tiltredelsen ville han gjøre sin egen vurdering av vedtaket etter Hareides avslag. Til Motor sier han at det trolig vil komme en proposisjon til Stortinget i løpet av vårsesjonen. Den kan danne grunnlaget for et endelig vedtak.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Beholder krav om helseattest

Del dette med andre:

  6 comments for “Helseattest gir trøbbel i Stortinget

  1. Selv om den generelle helsetilstanden hos oss som er 70 + er bedre i dag, enn den var for noen decennier siden, er det likevel stor forskjell på helsestatus blandt oss.Så å stole på den enkeltes egenrapportering og egenvurdering, kan være tvilsomt.Jeg har defor en viss forståelse for at tidligere samferdselsminister Hareide unnlot å implementere stortingets vedtak uten å gjøre grundigere vurderinger av dette sakskomplekset.
    Det som i allefall er totalt absurd og inkonsekvent, er at vi som kjører bobil som veier noen hundre kilo over 3,5 t ,med førerkort klasse C1, må fornye kjørekortet hvert år etter de 70, mens de som kjører bobil i vektklassen under 3,5 t, med et llasse B kjørekort,kan henge på en tilhenger på 750 kg uten krav til fornyelse av kjørekortet hvert år.
    Jeg vet at EU’s kjørekortdirektiv er til revisjon, men byråkratiets kvern maler som kjent langsomt, så det er ikke sikkert at vi som er gamlinger i dag får oppleve noen endring på dette området.

    • Det som er mere enn merkelig er at i Sverige, som jo er et fullt medlem av EU, får du fornyet førerkort klasse C, CE for 5 år av gangen etter fylte 70. I Norge, som følger de samme EU direktivene, må det fornyes hvert år etter fylte 70 år og med legeattest. Tror jeg flytter til Sverige. Der må jo den generelle helsetilstanden være myyye bedre for oss «gamlinger».

  2. Istedenfor full helseattest må det kunne være enklere med en egenmelding ved fornyelse. I dag hvor nesten alle går jevnlig til legen kan det eventuelt pålegges legen å melde til fylkeslegen hvis han mener en person er uegnet til å inneha førerkort.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *