Gradvis innføring av nye ferjetakster

Denne bobilen skal fortsatt betale mer enn en kort bil med campingvogn. Foto: Knut Randem.

Det blir overgang til automatisk lengdemåling og betaling på ferjene, men det vil ta tid. Ved fornyelse av kontrakter for drift av ferjestrekninger vil Staten kreve bruk av AutoPass og automatisk lengdemåling. Men også fylkeskommunene har avgjørende innflytelse på når takseringen endres.

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet sier til Bobilverden.no at Staten vil kreve bruk av automatisk lengdemåling og innføring av AutoPass-regulativet når det inngås nye kontrakter for ferjestrekningene.

Det kan derfor ta flere år å gjennomføre AutoPass-regulativet om man ikke velger å gjøre konkrete avtaler med ferjeselskaper i allerede inngåtte kontrakter.

Fylkeskommunene avgjør selv
Ferjestrekninger fylkeskommunene har ansvaret for vil også bli oppfordret til å ta i bruk AutoPass-regulativet, men dette bestemmer fylkeskommunene selv i hvilken grad de vil gjøre. Det er uklart i hvilken grad Staten kan pålegge fylkeskommunene å innføre AutoPass-regulativet.

Den generelle regelen i AutoPass-regulativet er at det er kjøretøyets lengde som er utgangspunktet for prisen det skal betales for. Vekt, høyde og bredde er ikke kriterier det tas hensyn til så lenge høyden er under 4,5 meter og bredden innenfor største tillatte bredde på 2,6 meter. Utoverhengende last som sykkelstativer og annet skal være med i den totale lengdeberegningen.

Tilhengerbestemmelsen består
Dersom du henger en tilhenger på en bil under 3501 kg skal det beregnes slik at det blir enkel takst dersom samlet lengde er under 6 meter. Dersom samlet lengde er mellom 6,01 meter og 10,0 meter skal det betales dobbelt takst mens lengre biler betaler tredobbelt takst. Det betyr at det i denne sammenheng ikke blir noen endring av regelverket. Bil med campingvogn vil derfor fortsatt få en vesentlig lavere pris enn en bobil med samme samlede lengde. En bobil på 7 meter vil fortsatt betale mer enn en 10 meter lang ekvipasje (bil/vogn).

Bompenger til sjøs utløser krav om automatiske løsninger. Foto: Knut Randem.

Når ferjestrekningen også innkrever bompenger skal det beregnes som for ett kjøretøy. Ingen dobling eller tredobling altså. Dette gjelder uavhengig av hvilket regulativ som benyttes.

Bomtakstene på ferje i AutoPass-regulativet vil for en bobil i kjøretøyklasse M1 følge de samme prinsippene som i bomstasjoner på land. Større bobiler (over 3500 kg, M1) vil da få samme bomtakst som personbiler.

I Auto-Pass-regulativet betales det kun for kjøretøyet og ikke for passasjerer. Dette er det bare delvis kompensert for i pristabellene. For den som kjører alene vil dette oppleves som en prisstigning. For alle andre vil det variere hva resultatet blir med to voksne i bilen etter takstgruppen for ferjestrekningen. Med flere personer i bilen blir det billigere.

Rabatt med brikke
Kjøretøy med AutoPass-brikke vil få 10 prosent rabatt på takstene og betaler sin reise via fakturaen fra sitt bompengeselskap. Andre kan betale med kontant eller bankkort.

Det blir fortsatt mulig å tegne lokale rabattavtaler med ferjeselskapet hvor privatkunder kan oppnå 50 prosent rabatt ved forhåndsinnbetaling av et større forskuddsbeløp på kr 3300 for biler kortere enn 8 meter. For større biler (inntil 17,5 meter) blir forskuddsbeløpet kr 13200.
AutoPass-brikken blir da knyttet mot en storbrukerkonto slik at du blir varslet når 75 prosent av beløpet er benyttet. Rabatten gis så lenge ferjekontoen er positiv.

Ved årsskiftet var det ni ferjestrekninger som også krevde inn bompenger i tillegg til ferjetaksten. Flakk-Rørvik er den eneste strekningen som har betaling med AutoPass-brikke. Det var imidlertid en del av et prøveprosjekt og avviker fra det nye nasjonale konseptet.

Her er Vegdirektoratets plan for videre innfasing av AutoPass ved inngåelse av nye kontrakter med ferjeselskapene på de ni bompengestrekningene: 

Bobilverden.no har ikke fått klarhet i når andre ferjestrekninger enn der det innkreves bompenger vil ta i bruk automatisk lengdemåling og betaling i tråd med AutoPass-regulativet.

Ekstern lenke: Riksregulativet for ferjetakster 2017 (bestemmelser)
Ekstern lenke: Riksregulativet for ferjetakster 2017 (priser)
Ekstern lenke: AutoPass-regulativet for ferjetakster 2017 (bestemmelser)
Ekstern lenke: AutoPass-regulativet for ferjetakster 2017 (priser)

Del dette med andre:

  11 comments for “Gradvis innføring av nye ferjetakster

 1. Fin artikkel, men det var ikke så lett å skjønne sammenligningen mellom bil+tilhenger og bobil.

  «Dersom du henger en tilhenger på en bil under 3501 kg skal det beregnes slik at det blir enkel takst dersom samlet lengde er under 6 meter. »
  For det første er det vel umulig å få samlet lengde på bil+tilhenger under 6m? Det blir en veldig kort bil eller tilhenger. Altså leser jeg teksten at bil+tilhenger i praksis alltid får en samlet lengde på over 6m. Dermed dobbel takst ifølge artikkelen. Hvorfor blir det da dyrere enn 7m bobil som også får dobbel takst?

  Eller er det jeg som ikke skjønner begrepet samlet lengde? Har ekvipasjen på 10m under (bil/vogn) en annen samlet lengde enn 10m?

  «Bil med campingvogn vil derfor fortsatt få en vesentlig lavere pris enn en bobil med samme samlede lengde. En bobil på 7 meter vil fortsatt betale mer enn en 10 meter lang ekvipasje (bil/vogn).»

  • Etter å ha studert billettprisene på fergen mellom Halhjem-Sandvikvåg så skjønte jeg artikkelen. Jeg ser at dobbel personbiltakst bil/vogn inntil 10m) blir billigere enn taksten for et kjøretøy på 7m. En bybobil er 5998mm lang. Denne med en 4m tilhenger blir billigere enn bobil på 6,1 m og oppover…

   • Helt riktig. Du gikk sikkert glipp av den generelle regelen, lengdemåling. Reglene for bil med henger er en særbestemmelse. Ikke bobiler, men enkelte andre kan greie å holde seg under 6 meter selv med henger.. ?

 2. Begrepet personbil med tilhenger ble i «sin tid» mange år siden innført på grunn av manges behov for transport ute i distriktene. Man betalte og fortsatt betaler med «to klipp» i kortet eller dobbel takst ved bruk av verdi/rabattkort for p-bil pluss henger under 10 meter. Er ekvipasjen over 10 meter, tredobbel takst dette gjeld også campingvogner, de er definert som henger.

 3. Det er jo merkelig at det ikke kan la seg gjøre å få gjennomført ett enkelt og greitt regulativ der man betaler for den totale lengden på ekvipasjen.
  Da betaler man i realiteten for den plassen man opptar i kjørefeltet på fergen uansett hvilken doning man benytter.
  Etter det mine små grå klarer å fatte, ville det være et rettferdig system. Rabattordninger for storbrukere og forskuddsbetalende vil vel kunne fungere åkke som er, eller?

 4. Mon tro hvordan dette nå blir.
  Bobil under 3,5 tonn lengde 6,9m+ tilhenger 4,8m (totalt 11,7m)
  Blir det bil under 3,5 tonn + tilhenger DVs 3dobbel takst eller
  bil over 6m + tilhenger DVs dobbel takst av bobil på 6,9m?oirdan ville det blitt med liten tilhenger, slik at total lengde ble under 10m. Dobbel takst er jo mindre enn bil mellom 6 og 7m

  Er det noen som kan fortolke dette i regelverket?

 5. Kjørte en gang bobil med lengde 6.1 meter og hadde med meg campingvogn på slep.
  Taksten for den turen ble beregnet som buss på 14 meter…. Siden bobilen var lengre enn 6 meter….
  Har fremdeles ikke forstått logikken på ferjetakstene….

 6. Dette var trist lesning og her er ikke NB og NBCC blitt hørt og fått gjennomslag for sitt syn.

  En av organisasjonene var jo rimelig sikker på at bobilene ville få billige takst. Les her https://bobilverden.no/nye-ferjepriser-nyttar/

  Så det er trist å lese at «tilhengerregelen» faktisk er utvidet til å gjelde også El. biler og hydrogenbiler uten vektbegrensning med tilhenger. Da burde de vel også kunne inkludert M1 kjøretøy over 3,501t og over 6,01m?

  At ikke forskuddsbetalingen på verdikortet ble endret, var også en nedtur.

  Kan også virke som det også fremdeles tilrettelegges for lokale takst parameter og en vil oppleve variasjoner.

  Totalt er det jo nesten en forverring av forskjellene på kjøretøygrupper enn en tilnærming som høringsforslaget ønsket.

  Så igjen, dette var trist og håper våre organisasjoner jobber videre med saken.

  Tor T. Aralt

  Er bil over 6,0m eller over 3,501t gjelder ikke tilhengerregelen, da er det samlet lengde. Med mindre det er en El. bil eller Hydrogen bil, da gjelder ikke de begrensningene.

  • Tor:
   Det står ikke noe om 6,00 i artikkelen:

   «Tilhengerbestemmelsen består
   Dersom du henger en tilhenger på en bil under 3501 kg skal det beregnes slik at det blir enkel takst dersom samlet lengde er under 6 meter. Dersom samlet lengde er mellom 6,01 meter og 10,0 meter skal det betales dobbelt takst mens lengre biler betaler tredobbelt takst. Det betyr at det i denne sammenheng ikke blir noen endring av regelverket. Bil med campingvogn vil derfor fortsatt få en vesentlig lavere pris enn en bobil med samme samlede lengde. En bobil på 7 meter vil fortsatt betale mer enn en 10 meter lang ekvipasje (bil/vogn).»

   Det er mulig de har glemt å ta med kriteriene som per i dag er kjøretøy på maks 3500 kg og 6,00 meter.

   • A S

    Nei artikkelen sier ikke noe om 6 m, men det er oppgitt flere lenker under artikkelen.

    1.4 Kjøretøy over 6 meter og tilhenger takstberegnes som ett kjøretøy, dvs. kjøretøyets samlede lengde bestemmer takstgruppen.

    Kjøretøy under 3501 kg og tilhenger betaler enkel takst dersom kjøretøy og tilhenger samlet er under 6 m. Kjøretøy under 3501 kg og som er under 6 m betaler dobbel takst for kjøretøy dersom kjøretøy og tilhenger samlet er under 10 m. Dersom samlet lengde er over 10 m, betales tredobbel takst. Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet som drar tilhenger, takseres også etter dette prinsippet. Ved bruk av rabattkort betales hhv. det dobbelte/tredobbelte av rabattert takst.

    Og som jeg forstår vil ikke enkelt kjøretøy over 6 m eller kjøretøy over 3,501 t, som blir som trekker tilhenger komme under «tilhengerregelen».

    Og innføringen av nye fergetakster, egentlig bare er innføring av Autopass betaling og ikke noen utjevning av forskjellene som høringsforslaget ville gjøre noe med.

    At «tilhengerregelen» fortsatt er med og faktisk også blitt utvidet, gjør at en campingruppe fortsatt har en fordel fremfor en annen.

 7. Så da må jeg altså betale trippel takst med vogna og bilen.
  Er 12,32 Mtr totalt, så det er dyre 32 cm..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *