Gjestehavn for bil og båt i Moss

Det er flere politikere som de senere år har snakket om plasser som bobilkjørende gjester kan benytte.
Frp mannen Erlend Wiborg foreslo i september 2010 at det skulle settes av plass til disse på Alby. Mange steder har siden vært foreslått og forkastet.
Etter hva vi forstår har det ikke vært av mangel på vilje eller ønske om å legge forholdene til rette for bobiler, men det ser ut til å strande i plassering og kvalitet.

Tekst: Ivar B. Johansen

Det sies ofte i den sammenheng at det er jo flotte plasser både på Nes, Fuglevik og Larkollen. Og det er riktig det, men hvis Moss sentrum skulle ha noe nytte av handlegleden til disse menneskene må plassene ligge i gangavstand fra der hvor vi ønsker at de skal handle. Når man så endelig har fått en plass og skal en tur i byen for å shoppe, og at de så tar med seg bilen for å handle, er jo plassen opptatt når de kommer igjen. Det er jo enklere for de med campingvogn, for de setter jo vogna igjen når de kjører til byen. Bobilister har i beste fall med seg sykler for å kunne besørge handleturen.

Vi har ca 32 000 bobiler registrert i Norge, og flere blir det. I sommersesongen er det rundt 60 000 bobiler som besøker vårt land, og etterspørselen etter overnattingsplasser for bobiler øker for hvert år. Mange av de som kjører rundt i slike biler er mennesker som har kommet i en fase av livet hvor det ofte er ønsker å se andre ting en bare badesteder og utesteder med fart og moro. De ønsker seg til sentrumsnære parkeringer, hvor det er orden og ikke for mye støy. De ønsker ofte strøm og vann samt gjerne wc. Er det muligheter til å tømme gråvann og bilens interne avtrede setter de også ofte pris på det. Dette siste behøver nødvendigvis ikke ligge på samme sted, men at det er et sted de kan kjøre innom på vei til Moss, eller på vei videre på sin ferie.

Dette er imidlertid intet krav for å få besøk av bobilister. De stopper gjerne hvor som helst, bare det er trygt. Problemet med uønskede kriminelle gjester er at de benytter bedøvelsesgass og det som verre er. På avsidesliggende plasser er det meget utsatt, og enhver må ta store forsiktighets regler før du legger deg til å sove. Politiet kan fortelle at de ofte er ute og advarer bobiler som har funnet frem til den lune fine plassen bak Marche (Magnus Gjestegård-Østsiden).

Byens parkeringsplasser er selvfølgelig også tilgjengelige for bobiler. Det er heller intet i lovverket som sier at man ikke kan sove i bilen uansett hvor man parkerer. Det er ikke å campe. Hvis man derimot ønsker å bli i byen noen dager er det fint å kunne folde ut markisen og sette seg i noen stoler ute i det fine været. Men, dette er det ikke anledning til på en vanlig parkeringsplass. Da er det etter loven å campe. Det er ofte et ”campingforbud” hengene i reglementet for byen parkeringsplasser.

En befaring på noen av byens områder i gangavstand fra handel og hygge i Moss, trakk man frem et par steder som var naturlig egnet for å kunne tilpasses bobiler.
”Alfa” brygga, i hjørnet som ligger syd/vest på den store bryggeplassen anses som meget godt egnet. Der ligger alle mulige fasiliteter innenfor meget korte avstander. Hvor mange plasser man kunne få ut av dette er avhengig av regelverket for campingparkering osv., men det skulle vel ikke være vanskelig kunne finne muligheter for ti til femten biler. Strømbokser kan enkelt settes opp, og eventuelle andre fasiliteter må tilpasses etter muligheter og økonomi.

Gjestehavnen i Moss har en sentral beliggenhet midt i kanalen i Moss. Og kan enkelt ses i sammenheng med en eventuell bobilparkering. Gjestehavnen har egen billettautomat med kortleser, noe som vi ser kan være løsningen også for bilene.
Det er installert muligheter for tilkopling til trådløst nettverk. Informasjon vedrørende dette er satt opp på oppslagstavlen i gjestehavnen. Dette bør også kunne gjøres tilgjengelig for den andre siden av Kanalen.
Gjestehavnen har også et eget serviceanlegg med dusj, klosett, vaskemaskin og tørketrommel som bør kunne stilles til bilenes disposisjon ved betalt avgift.

Til betjening av bobilplassen kan det samkjøres med Moss gjestehavn, kanskje sammen med parkeringsvaktene i Moss Kommune.
Gjestehavnen er betjent på dagtid i helgene i perioden 1. mai – 30. juni. I perioden 1. juli – 19. august er gjestehavnen betjent fra mandag – søndag mellom kl. 08:00 – 15:00 og fra kl. 18:00 – 22:00. Henvendelser utenom betjent tidspunkt gjøres til restaurant Fiskebasaren ved gjestebryggen.

Det meste ligger ferdig og kan nesten bare tas i bruk. En samtale med Byingeniør Thore Aas gir gode indikasjoner på at dette er en ide som byen kan benytte seg av, dog men noen enkle justeringer. Noen må ta saken med de rette i administrasjon og sørge for den nødvendige godkjenning fra politikere og berørte myndigheter.

Skilting og markedsføring er nødvendig, samtidig som det er nødvendig å passe seg for overprising. Dette er jo tenkt ment som et tilbud for bobiler, slik at de legger seg til for et døgn eller to. Hvis prisene er for høye, setter de bare kursen ut av byen og stopper langs veien. Ingen penger ligger da igjen i byen og dens butikker. Hvis vi skal kunne benytte bobilistenes egne interesserorganisasjoner må dette skje snart for å komme med i de oversikter som lages for kommende sesong. Bilistene benytter også de mange hjemmesider på nett over parkeringsplasser i land og by. Disse oppdateres nesten daglig.

Til slutt kan nevnes at Horten har god dekning for bobilparkering, så mange av våre potensielle gjester benytter hviletiden i Hortens restauranter og varehus. Isteden for i vår vakre by.

La oss håpe at noen tenner på ideen. Ny er den ikke, men den er god.

Og løsning ble det: Les om det her.

Del dette med andre: