Advokaten: Garanti og reklamasjon ved kjøp av bobil

Bobiler er en stor investering - når har du garanti og når gjelder reklamasjonsretten? Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

Bobiler er en stor investering – når har du garanti og når gjelder reklamasjonsretten? Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

Samspillet mellom reklamasjon og garanti kan være vanskelig å få tak på. Bobilbransjen operer i stor grad med en garanti på to år, mens reklamasjonsfristen i utgangspunktet er på fem år.

Hva innebærer det at du som bobileier har to ulike grunnlag for å fremsette krav overfor selger? Denne artikkelen vil redegjøre for dine rettigheter ved garanti og reklamasjon.

Hva er egentlig en garanti?
En garanti er noe bobilforhandleren eller produsenten kan velge å gi deg. En garanti er egentlig en avtale mellom selger og kjøper, som sier at selgeren skal påta seg ansvaret for visse mangler innen en bestemt tidsfrist. Garantien er altså ikke en lovfestet rett du har som bobileier, noe som innebærer at innholdet i din garanti kun avhenger av den konkrete avtalen mellom deg og din forhandler. Som følge av dette er det viktig å være oppmerksom på at forhandlere ofte gir garantier som er uklart formulert, eller som inneholder kompliserte begrensninger. På denne måten kan garantien utgjøre en falsk trygghet. Dette kan du forhindre ved å gjennomgå garantien nøye, og oppklare eventuelle uklarheter før du kjøper bobil.

Advokat Randi Munkeby i Tønsbergadvokatene skriver for Bobilverden om aktuelle juridiske spørsmål knyttet til bobil.

Advokat Randi Munkeby.

Den juridiske betydningen av garanti
Juridisk sett skal en garanti innebære at kjøperen får rettigheter som går lenger enn det som følger av forbrukerkjøpsloven, jf. forbrukerkjøpsloven § 18 a. Garantien skal med andre ord gi deg noe mer enn det du allerede har krav på etter loven. En garanti kan for eksempel gi deg rett til å klage på varen, selv om du selv har forårsaket feilen, eller gi deg en rett til å påberope feilen lenger enn det som følger av loven.
At selgeren gir en garanti betyr i praksis at selgeren påtar seg ansvar for feil ved tingen som ikke er en mangel etter forbrukerkjøpsloven, og selv om han ikke er å bebreide for feilen. Selgeren vil da fastsette hvilke krav kjøperen kan gjøre gjeldende som følge av feilen (erstatning, omlevering, reparasjon, heving osv.)

Reklamasjon
Reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven, gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist. Forbrukerkjøpsloven opererer med to ulike frister for reklamasjon; en relativ reklamasjonsfrist, og en absolutt reklamasjonsfrist. Det følger av den relative reklamasjonsfristen at kjøperen må reklamere «innen rimelig tid» etter at han/hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Den relative reklamasjonsfristen kan likevel ikke være kortere enn to måneder. Den absolutte reklamasjonsfristen angir det seneste tidspunktet en reklamasjon kan fremsettes. For bobiler er den absolutte reklamasjonsfristen på fem år. Dette betyr at reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven faller bort etter fem år.

Betydningen i praksis
At det foreligger en garanti i tillegg til de rettighetene du har etter forbrukerkjøpsloven, innebærer en ekstra trygghet for deg som kjøper. Dette fordi garantien ofte vil gi deg flere krav, eller et lengre tidsrom for å påberope deg kravene. Det er imidlertid svært viktig å også være oppmerksom på rettighetene du har etter forbrukerkjøpsloven, da selgeren aldri kan fravike disse. Reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven vil derfor utgjøre en mer stabil og konstant trygghet. Problemet med garantier er at de blir utformet av selgeren, med lite rom for kjøperens innspill. I ettertid kan derfor en tilsynelatende god garanti, vise seg å ha vært en falsk trygghet. Garantien må derfor gjennomgås nøye før kjøpet, og dersom det foreligger ulike tolkningsalternativ eller uklare formuleringer, bør dette avklares med selger. Men her er det viktig å huske at forbrukerkjøpsloven gir deg som forbruker sterke rettigheter, og disse kan aldri fravikes til skade for kjøper.

Fri rettshjelp via innboforsikringen
Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til kr 100 000. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak.

Av advokat Randi Munkeby

Les også: Garanti er ikke nødvendigvis garanti

Del dette med andre:

  2 comments for “Advokaten: Garanti og reklamasjon ved kjøp av bobil

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *