Friluftslivet og allemannsretten seiret på Nordkapp

Nordkapp kommune vant fredag over hotellkjeden Scandic i ankesaken i den langvarige striden om Nordkapp-platået. Norsk Friluftsliv er svært fornøyd med dommen.

Norsk Friluftsliv har i mange år kritisert Scandics innkreving av avgift fra besøkende til Nordkapp-platået. Foto: Wanda Nordstrøm.

– Dette er en prinsipielt viktig dom, og en seier for friluftslivet og allemannsretten. Ingen skal kunne tjene penger på folks tilgang til naturen vår, sier Knut J. Herland, styreleder i Norsk Friluftsliv, om dommen som falt i dag.

Ankesaken mellom Scandic Hotelsog Nordkapp kommune ble behandlet i Hålogaland lagmannsrett. Staten, ved regjeringsadvokaten, inngikk som partshjelp for kommunen.

Lagmannsretten stadfester tingrettens dom, som sier at hotellkjeden ikke har lov til å innkreve parkeringsavgift fra besøkende til friluftsområdet på Nordkapp-platået, uten løyve fra kommunen. I tillegg stadfester dommen at hele Nordkapp-platået, inkludert området ved globusen er utmark, i tråd med friluftsloven.

Langvarig konflikt om besøksavgift
Norsk Friluftsliv har arbeidet med Nordkapp-saken i over 30 år, og har vært spente på resultatet av ankesaken, forteller Herland i en pressemelding.

Den langvarige konflikten om det populære turistmålet handler om tolkningen av friluftslovens § 14 om adgang til å kreve avgifter for besøkende i naturen. Norsk Friluftsliv, som er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene, har hele tiden hevdet at Nordkapp-platået er et utmarksområde etter friluftsloven, og at parkeringsplassen er en utfartsparkering og omfattes av friluftslovens § 14.

Scandic har på sin side ment at det populære turistmålet er et næringsområde, som ikke omfattes av friluftsloven.

I dommen fra lagmannsretten får Nordkapp kommune, sammen med staten, medhold i at området dekkes av friluftsloven. Scandic Hotels AS er også dømt til å betale saksomkostninger.

Berømmer kommunens innsats
– Dagens dom bekrefter at Nordkapp-platået først og fremst er et friluftsområde, som i prinsippet skal omfattes av allemannsretten, herunder at parkeringsplassen er å anse som en utfartsparkering etter § 14 i friluftsloven. Dette er i samsvar med Norsk Friluftslivs oppfatning og i tråd med tolkingen til kommunen, statsforvalteren, departementet og Sivilombudet, sier Herland.

Norsk Friluftsliv berømmer og takker Nordkapp kommune for å ha stått i er en krevende og belastendesak over lang tid.

– Kommunens innsats har vært viktig for alle som er glad i friluftsliv og allemannsretten, avslutter Herland.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

  4 comments for “Friluftslivet og allemannsretten seiret på Nordkapp

  1. Hvem skal betale for renhold, vedlikehold etc, det må nå kommunen gjøre all den tid Scandic ikke kan ta betaling for det arbeid de har pr d.d.
    Hva hadde Nordkapp vært uten Rica i sin tid laget dette som en turistdestinasjon

  2. Endelig kostnadsfritt til å besøke Nordkapp uten å betale skjorta. Nok med at det er dyrt for Diesel

  3. Synes det er riktig at plassen kan besøkes, og at en kan parkere Gratis. 1. gangen jeg var der var i 93 med mc, da måtte jeg betale for å komme inn på platået. 2. gang var i 2015 tror jeg da var det Gratis å komme inn på platået. denne gangen med Bobil. Det koster penger å besøke Lindesnes fyr også.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *