Fortsatt usikkerhet om nye brannkrav på campingplasser

Regelrådet mener det er for dårlig klargjort hvordan de nye sikkerhetskravene på campingplasser skal tolkes. De krever tydeligere regler og mener det er for tidlig å gjennomføre regelendringene fra 1. januar 2022.

Heldigvis opplever de færreste brann i bobil eller campingvogn. Foto: Kyrre Johansen.

Forslagene om seksjonering av campingplasser, nye sikkerhetsavstander og krav til installasjoner har gått fram og tilbake over flere år. Med høstens høring om seksjonering av campingplassene skulle grunnlaget for nye brannregler falle på plass.

Les om forslagene her: Brannvern: Fire meter opp og fire meter til siden

Regelrådet, som har til oppgave å passe på at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom regelverk, skriver i sitt høringssvar blant annet at de ikke er fornøyd med beskrivelsen av overgangsreglene og hva som skal til for at nye regler trer i kraft på allerede etablerte områder på campingplassene. Rådet mener spørsmålene må klargjøres i en veileder og at det er for kort tid fram til årsskiftet og en ikrafttredelse av de nye reglene slik Direktoratet for byggkvalitet har foreslått.

– Selv om det lenge har vært kjent at direktoratet vurderer en forskriftsfesting av parselloppdeling, så er det vanskelig for bransjen å tilpasse seg regelendringene før de vet hvilke krav til parsellstørrelse og branngatebredde som vil innføres. Det er heller ikke foreslått noen overgangsordning for å hjelpe campingplassene med overgangen.
– Veiledningen vil være viktig både for næringen selv og for de som skal drive tilsyn med reglene, skriver Regelrådet i sitt høringssvar.

Motstridende interesser
Flere brannvesen i Telemark har i et felles høringssvar gått i motsatt retning. De støtter forslagene til nye regler, men mener det er en ulempe at de ikke får tilbakevirkende kraft. Dermed vil forholdene på eksisterende campingplasser forbli slik de er i dag i lang tid framover, skriver de.

De ser det som en fordel at dette nå blir forskriftstekst og ikke preakseptert løsning hvor man kan analysere seg frem til andre avstander og parsellstørrelser. Samtidig påpeker de en mangel i forslaget når det gjelder markiser. Noen markiser påmonteres front og sidevegger og fungerer som fortelt. Andre er helt åpne og lar seg raskt sveive inn. Skal markiser defineres som et fortelt og regnes som en del av campingenheten? spør de fire brannvesenene i Telemark.

En campingenhet kan etter forslaget ikke overstige 75 kvm. Enkelt sagt inngår alt brennbart i campingenheten. Mellom hver campingenhet er det foreslått minimum 4 meter avstand.

Dyrsku´n Arrangement påpeker i sitt høringssvar at forslagene blir dramatiske for deres konsept dersom de også skal gjelde for deres midlertidige campingplasser av varierende størrelse fra arrangement til arrangement. Denne kommentaren bringer oss rett inn i en annen problemstilling:

Høringen omfatter byggteknisk forskrift § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk. Som Bobilverden.no skrev i august vil dette regelverket kun gjelde for områder regulert for campingformål (lovlig etablert campingplass).

Områder regulert for andre formål er avhengig av kommunal godkjenning. I en slik godkjenning kan det stilles krav om 4 meter avstand også på områder der det ikke er regulert for campingformål. Dette vil oftest gjelde for bobilplasser som ikke er knyttet til campingplasser.

Vedtas før januar?
Bobilverden.no har spurt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om den videre prosessen etter høring som ble avsluttet 9. november.

Fagavdelingen i departementet jobber nå med å gå gjennom høringsinnspillene og skriver: Planen er fortsatt at eventuelle endringer i regelverket vedtas før januar 2022 med snarlig ikrafttredelse (vår uthevelse).

Så selv om departementet får fram et forslag til vedtak før årsskiftet har de ikke sagt noe om når forslaget skal tre i kraft. Arbeidet med veiledningen til forskriften pågår i direktoratet og skal normalt være klar før Kongen i statsråd gjør det formelle vedtaket om endringer i forskriften.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Fire meter opp og fire meter til siden
Les ogsåNye regler for brannsikkerhet kommer til våren

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *